Nanologicas vd säljer aktier och köper optioner

Vd Andreas Bhagwani har privat och via sitt bolag Vega Bianca AB avyttrat 323 000 aktier i Nanologica AB av privatekonomiska skäl. Samtidigt löser han in 227 566 optioner till aktier. Efter transaktionerna uppgår Andreas Bhagwanis innehav i Nanologica AB till 2 019 764 aktier, motsvarande 7,3 procent av bolagets totala antal aktier, samt 165 000 optioner.

Försäljningen görs av privatekonomiska skäl. Nanologica är fortsatt min största investering och mitt engagemang och min starka tilltro till bolagets framtid kvarstår. Jag är hundra procent dedikerad till Nanologica och att fortsatta leda och utveckla bolaget”, kommenterar vd Andreas Bhagwani.

Köpare av aktierna utgörs av en institution och av privatpersoner, däribland styrelseledamöter i Nanologica (Mattias Bengtsson, Tomas Kramar och Anders Rabbe).

I samband med transaktionen har Andreas Bhagwani köpt totalt 82 566 optioner av medlemmar i ledningsgruppen, vilka sedan lösts in till aktier tillsammans med Andreas Bhagwanis tidigare optionsinnehav i teckningsoptionsprogrammet TO 2018/21.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, IR Nanologica
Tel: +46 72 211 21 90
E-mail: johanna.johansson@nanologica.com

 

Om Nanologica AB (publ)

Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande när det gäller att kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar. Genom de två affärsområdena, drug development och kromatografi, strävar vi efter att minska klyftorna inom sjukvården världen över, till gagn för mänskligheten. Inom drug development utvecklar vi vår teknologiplattform för att lösa medicinska problem i syfte att tillhandahålla nya behandlingsmöjligheter för patienter med svåra lungsjukdomar. Inom kromatografi vill vi göra insulin tillgängligt för fler behövande patienter genom att minska kostnaden för tillverkningen. Nanologica har huvudkontor i Södertälje och Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.