Nanologicas valberedning föreslår nyval av Thomas Eldered som styrelseledamot i Nanologica AB

Thomas Eldered, som nyligen lämnade sin post som vd för Recipharm och som är Nanologicas största aktieägare, föreslås av valberedningen i Nanologica att väljas in som ledamot i styrelsen vid årsstämman den 27 maj.

Thomas Eldered är civilingenjör i industriell ekonomi från Linköpings tekniska högskola och är
medgrundare av Recipharm AB, där han också var verksam som vd mellan 2008–2021. Före det var
Thomas Vice President för Recip AB 1995–2007.

Valberedningen föreslår i övrigt omval av Gisela Sitbon, Mattias Bengtsson, Eva Byröd, Tomas
Kramar, Anders Rabbe och Lena Torlegård. Gisela Sitbon föreslås till omval som styrelseordförande.

Inför årsstämman 2021 utgörs Nanologicas valberedning av representanter för bolagets tre största
aktieägare. Valberedningen har följande sammansättning:

  • Thomas Eldered (Flerie Invest AB) – valberedningens ordförande
  • Mattias Häggblom (Swedbank Robur Medica)
  • Nina Rawal (Vega Bianca AB)

Även om det inte finns några formella hinder för ledamot av valberedningen att delta i ett
valberedningsbeslut som innebär att ledamoten i fråga ska föreslås till styrelseledamot har Thomas
Eldered ändå valt att avstå från att delta i valberedningens arbete i den del det avser honom själv,
vilket han meddelade valberedningen i samband med att han informerade om att han stod till
förfogande som styrelseledamot.

” Vi är mycket glada att Thomas Eldered har föreslagits som ny ledamot av Nanologicas styrelse. Med
hans omfattande erfarenhet från life science-industrin är jag övertygad om att Thomas kommer att
bidra till Nanologicas fortsatta utveckling och tillväxt” kommenterar Gisela Sitbon, styrelseordförande
i Nanologica.

Nanologicas årsstämma hålls torsdagen den 27 maj 2021. Kallelse kommer att finnas tillgänglig på
bolagets hemsida senast torsdagen den 29 april 2021. Med anledning av covid-19 kommer stämman
att hållas digitalt genom poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att
underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Mer information förmedlas i kallelsen
till årsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gisela Sitbon, styrelseordförande Nanologica
Tel: + 46 70 282 55 58 eller e-post: valberedning@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för applikationer inom life
science. Nanologica är världsledande på att kontrollera storlek, form, porositet och ytegenskaper hos
silikapartiklar. Genom de två affärsområdena drug development och kromatografi betjänar vi
Nanologica | Forskargatan 20G, SE- 151 36 Södertälje, Sweden | info@nanologica.com
industrin genom att tillhandahålla produkter för utveckling av bättre och billigare läkemedel, till
gagn för patienter. Nanologica har sitt huvudkontor i Södertälje och Nanologicas aktie (NICA) är
listad på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.