Nanologica utökar sin teknologiplattform

En av Nanologicas patentansökningar har idag blivit publik. Genom patentet söker Nanologica att stärka och utöka sin teknologiplattform och adderar bland annat inhalation som administrationsväg.

Teknologin bedöms ha möjlighet att lösa en del av de utmaningar som omgärdar administration av läkemedel via inhalation och befinner sig i ett tidigt skede.

”Inhalation är för oss väldigt intressant av flera anledningar. Vi ser betydande potential i att genom omformulering av godkända aktiva substanser hitta mer effektiva behandlingar mot olika lungsjukdomar som idag är svårbehandlade. Flera molekyler och indikationer kan vara intressanta och genom administration lokalt i lungan finns möjlighet att minska den systemiska påverkan med potentiellt färre biverkningar som följd”, säger Nanologicas vd Andreas Bhagwani.  

Inhalation är en av flera administrationsvägar som utforskas inom ramen för Nanologicas teknologiplattform och patentansökan är en PCT-ansökan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, vd Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas.bhagwani@nanologica.com 

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsformulering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av molekyler, ex läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.