Nanologica startar bolag i Australien

Nanologica AB startar ett dotterbolag för att kunna genomföra den kliniska studien för NIC-001 i Australien.

Under 2019 genomfördes en utökad marknadsanalys gällande Nanologicas projekt inom gastropares, NIC-001, varefter bolaget valde att fokusera sin kommande marknad för produkten till Nordamerika.

I samråd med experter inom området beslutades det att förlägga det kliniska programmet till Australien, då detta bedöms gynnsamt ur regulatoriskt, kvalitets- och kostnadsmässigt perspektiv.

För att kunna genomföra studien i Australien startas ett lokalt dotterbolag och arbetet med att inkorporera bolaget har nu påbörjats.

Studien Nanologica avser genomföra syftar till att mäta mängden substans i blodet vid Nanologicas sublinguala beredning jämfört med den orala formulering som idag finns tillgänglig på marknaden. Resultat av studien kan förväntas under slutet av 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, IR Nanologica
Tel: +46 72 211 21 90 eller e-mail:
johanna.johansson@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom drug development, dels inom kromatografi, en teknik som används för separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare behandlingar för patienter världen över genom teknikplattformen NLAB Silica™. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.