Nanologica publicerar årsredovisningen för 2021

Nanologicas årsredovisning för räkenskapsåret 2021 har publicerats och finns nu tillgänglig på bolagets hemsida.

Årsredovisningen kan laddas ner från bolagets hemsida www.nanologica.com (Investor Relations/Finansiella rapporter) och finns även bifogad pressmeddelandet. En engelsk översättning av årsredovisningen beräknas finnas tillgänglig på bolagets hemsida i mitten av mars.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, Director IR, Communications and Marketing
Tel: +46 72 211 21 90 eller e-post:
ir@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande när det gäller att kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar, vilket skapar möjligheter för att ta fram unika produkter. Genom de två affärsområdena, drug development och kromatografi, strävar bolaget efter att öka tillgänglighet till innovativa behandlingar och kostnadseffektiva läkemedel inom sjukvården, till gagn för patienter runt om i världen. Inom drug development tillhandahåller Nanologica en unik drug delivery-plattform för lokal leverans av läkemedel till lunga i syfte att tillhandahålla nya behandlingsmöjligheter för patienter med lungsjukdomar. Inom kromatografi strävar bolaget efter att göra diabetesläkemedel tillgängligt för fler behövande patienter genom att sänka kostnaden för tillverkningen. Nanologica har huvudkontor i Södertälje och Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.