Nanologica och Alcyone ingår licensavtal

Nanologica ingår licens- och samarbetsavtal med Alcyone Lifesciences för att utveckla Abela – en behandling av motoriska nervsjukdomar, inklusive ALS.

Nanologica och Alcyone Lifesciences ingår ett licens- och samarbetsavtal för att utveckla en unik terapeutisk plattform vid namn Abela; ’att andas’ på hebreiska. Parterna kombinerar härigenom Nanologicas NLAB SilicaTM med Alcyones plattformsteknologi för läkemedelsadministrering (drug delivery). Målet är att – i partnerskap med biofarmabolag – utveckla och kommersialisera en behandling för vissa motoriska nervsjukdomar, inklusive ALS, baserad på målstyrd och förlängd frisättning av tillväxtfaktorer i kombination med embryonala stamceller. Tillväxtfaktorernas roll är att rädda döende nervceller hos patienter med ALS eller andra motoriska nervsjukdomar.

”Vi är glada över att dra igång Abela-programmet med Alcyone Lifesciences. Samarbetet innebär ett nytt sätt att behandla ALS-patienter. Vi är väldigt nöjda med matchningen, inte bara vetenskapligt utan också kulturellt. Alcyones team har på ett mycket inspirerande sätt upprepade gånger bevisat sin förmåga att tänka utanför boxen när det kommer till läkemedelsadministrering, vilket behövs när man tar sig an en utmaning i paritet med ALS”, säger Nanologicas VD Andreas Bhagwani.

Enligt licens- och samarbetsavtalet kommer Alcyone att driva Abela-programmet samt ansvara för dess vidareutveckling och finansiering genom samarbete med biofarmabolag.

ALS är en dödlig neurodegenerativ sjukdom som påverkar nervceller i hjärnan och ryggraden. Sjukdomsförloppet börjar vanligtvis med förlorad kontroll av händer och fötter eller svårighet att svälja, på grund av muskelsvaghet. De flesta patienter drabbas av en snabb försämring av de motoriska funktionerna och avlider inom 2-5 år, de flesta till följd av oförmåga att andas. Det finns i dagsläget inget botemedel mot ALS. Endast ett läkemedel har godkänts för behandling av sjukdomen, och detta har begränsad klinisk nytta då det endast bromsar sjukdomens framfart. Enbart i USA och Europa finns det ca 70 000 ALS-patienter1,2 som skulle dra nytta av en ny behandling.

“Det är vetenskapen som gör oss exalterade. Alcyones mål är att bidra till att lösa några av de största utmaningarna inom CNS-behandling. Vi tror att nyckeln till framgång för denna terapi kan vara kombinationen av Alcyones och Nanologicas teknologier, genom att tillväxtfaktorerna levereras på ett kontrollerat sätt och därmed åstadkommer rätt dos på rätt plats, under längre tid. Det är där vi tror att ett kombinerat angreppssätt har potential att göra klinisk skillnad. Alcyones team ser med glädje fram emot att samarbeta med Andreas Bhagwani, Adam Feiler och resten av Nanologicas drivna team, samt med professor Elena N Kozlova vid Uppsala universitet”, säger PJ Anand, VD för Alcyone.

I tidigare studier har Nanologica i samarbete med professor Elena N Kozlova vid Uppsala universitet påvisat förlängd frisättning av tillväxtfaktorer för överlevnad och funktionell differentiering av stamceller genom att använda nanoporösa silikapartiklar.

Abela är en gemensam satsning av Nanologica och Alcyone Lifesciences för att nå visionen; att exakt och med långsam frisättning administrera tillväxtfaktorer i kombination med embryonala stamceller, för att bekämpa nedbrytning av nervceller vilket leder till utveckling av motoriska nervsjukdomar såsom ALS.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, VD i Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas@nanologica.com

PJ Anand, VD i Alcyone Lifesciences

Tel: +1 781 929 6094 eller e-post: info@alcyonels.com

Kort om Nanologica AB (publ)
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 19 medarbetare av tio nationaliteter och varav tio med doktorsgrad. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Kort om Alcyone Lifesciences Inc.
Alcyone Lifesciences, baserade i Lowell, Massachusetts (USA), är ett privatägt Medtech-bolag inom neurovetenskap som fokuserar på nya behandlingsformer för kroniska neurologiska tillstånd. Bolagets patenterade teknikplattform baseras på en unik framtagen kombination av mikrotillverkningstekniker tillsammans med avancerad medicinteknik, med huvudsakligt produktfokus på målstyrd CNS-behandling och hydrocefalus (vattenskalle). Alcyones team av forskare, läkare och rådgivare omfattar erkända experter inom neurologi och neurokirurgi. För ytterligare information, besök www.alcyonels.com.

Källor

  1. Chiò et. al.; Global Epidemiology of Amyotrophic Lateral Sclerosis: a Systematic Review of the Published Literature; Neuroepidemiology, 2013; 41(2); 118-130
  2. Borlongan et. al.; Epidemiological Survey-Based Formulae to Approximate Incidence and Prevalence of Neurological Disorders in the United States: a Meta-Analysis; PLoS ONE, 2013; 8(10): e78490