Nanologica inleder stor satsning på kromatografi

Nanologica inleder en stor satsning på kromatografi och breddar sin verksamhet till att även omfatta kolonner. Breddningen förväntas resultera i att Nanologica når en högre intjäning och starkare lönsamhet.

”Nanologica har goda förutsättningar att ta en väsentligt större roll på kromatografimarknaden. Bra packningsmedia är grunden och här har vi en särställning. Steget in på kolonnmarknaden öppnar en mångdubbelt större marknad för oss”, säger VD Andreas Bhagwani.

Nanologicas verksamhet har varit fokuserad till att producera och sälja packningsmedia för analytisk kromatografi. Företaget har nu avtalat med OEM-producenter om att packa kolonner med detta media för att sedan sälja dessa kolonner vidare under eget varumärke.

Oberoende bedömare uppskattar marknaden för packningsmedia för analytisk kromatografi till ca 42 MUSD och marknaden för kolonner inom samma segment till ca 600 MUSD. Satsningen öppnar därmed en väsentligt större marknad för Nanologica som inte bara ger möjligheter att nå högre intjäning utan även högre lönsamhet.

”Steget in på kolonnmarknaden innebär att vi går från att vara en teknologispecialist till att bli en spelare att räkna med på kromatografimarknaden. Vårt mål är att bli en av de ledande aktörerna på marknaden. Jag ser fram mot att under andra halvåret 2016 rapportera hur det går för oss”, säger Andreas Bhagwani.

Media som är en starkt differentierande faktor inom kromatografi, svarar vanligtvis för runt en tiondel av kolonnpriset. De avtal som Nanologica slutit med OEM-producenter för packning av kolonner möjliggör en högre lönsamhet än den som nås vid försäljning av enbart packningsmedia.

De 40-tal kolonner som packats hittills uppvisar mycket goda testresultat. Försäljningen fokuseras inledningsvis till Sverige, Schweiz och Indien.

För mer information om kromatografi, klicka här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, VD i Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 20 medarbetare av tio nationaliteter och varav tio med doktorsgrad. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.