Nanologica ingår avtal med jordbruksföretag, vilket ger 1,9 MSEK i totalt avtalsvärde för Q3

Nanologica har ingått ett samarbetsavtal med ett globalt jordbruksföretag specialiserat på växtskydd. Tillsammans med ett tidigare inlett samarbetsprojekt uppgår Nanologicas avtalsvärden tecknande under Q3 till 1,9 MSEK.

"Jordbruk är ett nytt område för oss, och det här projektet passar oss som hand i handske. Vi får betalt för att utveckla applikationer som kan stärka vår Drug Delivery-plattform rejält. De formuleringar vi nu arbetar med är även relevanta för flera av våra pågående läkemedelsutvecklingsprojekt", säger Adam Feiler, teknisk chef på Nanologica.

Projektet syftar till att förbättra formuleringar av aktiva ingredienser i växtskydd för mer kontrollerad frisättning. Denna typ av produkter har utmaningar som kan lösas genom tekniska tillvägagångssätt som liknar de farmaceutiska tillämpningar Nanologica redan arbetar med i sin plattform NLAB Silica™. Projektet kommer att gagna Nanologicas arbete inom läkemedelsformulering samtidigt som nya applikationer som kräver innovativa lösningar leder till en utvidgad NLAB-plattform.

Projektet löper över 12 månader med start i oktober och finansieras fullt ut av Nanologicas industriella partner. Efter framgångsrikt genomförande av forsknings- och utvecklingsprojektet finns en tydlig plan för kommersialisering av potentiella produkter, inklusive betalning utifrån uppsatta projektmål och royalties.

”Vår plattform NLAB Silica™ har fått en spridning där allt fler inser vilka möjligheter den har för att skapa värde och de avtal vi nu tecknat är en följd av detta. Denna typ av samarbeten påskyndar dessutom vår egen utveckling. Andreas Bhagwani, VD, Nanologica

På Nanologicas hemsida finns inom kort en film där Adam Feiler pratar om Nanologicas utveckling inom Drug delivery.