Nanologica erhåller lån om 16 MSEK

Nanologica erhåller ett lån om 16 MSEK som löper på ett år från 1 juni 2017 från ett konsortium om fyra investerare. Lånet kan förlängas i ytterligare ett år om alla parter önskar. Den effektiva kostnaden för lånet är 11.4% av lånebeloppet.

”Efter en grundlig genomgång känner vi stor tilltro till att våra produkter är mycket konkurrentskraftiga ur både kvalitets- och prisperspektiv. Däremot måste vi ge kunderna ett bättre stöd, vilket vi nu gör. Med en lokal serviceorganisation på plats i Indien räknar vi med att hämta hem den svaga försäljningsstarten”, säger VD Andreas Bhagwani.

Nanologica meddelade i pressmeddelande 16 maj 2017 att bolaget erhållit ett lånelöfte.  I det tidigare pressmeddeadendet angavs räntan till 12.5%, medan låneavtalet innebär en kostnad på 11.4%. Detta beror på att utbetalningen görs vid två tillfällen istället för vid ett som lånelöftets villkor angav. Därav blir kostnaden i praktiken något lägre.

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Andreas Bhagwani, VD i Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas@nanologica.com

Om Nanologica

Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsformulering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 19 medarbetare av tio nationaliteter, varav tio med doktorsgrad. För  ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Denna information är sådan information som Nanologica AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2017.