Nanologica AB (publ) offentliggör prospekt gällande nyemission och notering på AktieTorget

Nanologica offentliggör härmed prospektet gällande nyemissionen. Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen.

Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget lanserar sin första produktserie inom analytisk kromatografi samtidigt som Nanologicas drug delivery-teknologi möter stort intresse bland stora läkemedelsbolag. För att finansiera fortsatt expansion genomför bolaget en spridningsemission där allmänheten bjuds in att teckna aktier.

Nanologica kombinerar ett unikt kunnande inom materialteknik med ett genuint intresse för att lösa verkliga problem. Bolagets nanoporösa silika har egenskaper som är attraktiva för en rad olika tillämpningar. För att lyckas sker utvecklingsarbetet därför i nära dialog med kunder.

Nanologica har på tre år tagit en lovande teknik till produkter inom två nischer på life science-området; kromatografi och drug delivery (läkemedelsadministrering). Under kommande tre år avser Bolaget att etablera och utveckla dessa produkter på sina respektive marknader med målet att skapa en verksamhet med god lönsamhet. Affärsmodellen kombinerar finansiell stabilitet med stor potential. Verksamheten inom analytisk kromatografi utvecklas för att löpande generera ett stabilt och växande kassaflöde, medan en större potential bedöms finnas inom affärsområdet Drug Delivery.

”Nanologica befinner sig i ett mycket intressant skede. De första produkterna inom analytisk kromatografi håller på att lanseras. Affärsområdet Drug Delivery har fått en avgörande validering i och med att en kund beslutat förbereda två läkemedelskandidater för kliniska studier. Förhoppningsvis kommer dessa och flera andra projekt på sikt tas in i klinik för att slutligen godkännas som läkemedel. Nanologica står därmed på randen till ett kommersiellt genombrott”, säger Andreas Bhagwani, VD i Nanologica. ”Tillsammans med ägarna Tomas Eldered, Giovanni Fili och Robert Taflin har jag utfäst mig att investera betydande belopp i kapitalanskaffningen. Vår förhoppning är att fler vill vara med på den resa som nu på allvar tar sin början.”

Bolaget har behov av finansiering för att lansera produkter och bygga upp fullskalig kontinuerlig produktion inom analytisk kromatografi. Nanologica har därför beslutat att genomföra en nyemission av 1 073 170 aktier till teckningskursen 20,50 kronor per aktie. Vid överteckning kan en övertilldelningsoption om 390 244 aktier komma att utnyttjas. Emissionerna uppgår till 22,0 MSEK respektive 8,0 MSEK, vilket medför att bolaget tillförs lägst 22,0 MSEK och högst 30,0 MSEK före emissionskostnader. Emissionen om 22,0 MSEK är i sin helhet säkerställd genom teckningsgarantier. Nanologica gör bedömningen att även det lägsta beloppet är tillräckligt för att ta Bolaget till ett positivt kassaflöde under 2017. Teckningstiden i emissionen löper från den 8 september till och med den 24 september 2015.

Listning på AktieTorget
Nanologica har erhållit godkännande för notering på AktieTorget under förutsättning att nyemissionen genomförs samt att AktieTorget bedömer att förutsättningar finns för en ändamålsenlig handel i Nanologicas aktie.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, VD i Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller email: andreas@nanologica.com

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningskurs: 20,50 SEK per aktie
Minsta post för teckning: 400 aktier motsvarande 8 200 SEK och därefter i valfritt antal
Teckningstid: 8 – 24 september 2015
Beräknat datum för offentliggörande av utfall: 29 september 2015
Beräknad dag för betalning: 2 oktober 2015
Antal erbjudna aktier: 1 073 170 aktier
Emissionsbelopp: ca 22,0 MSEK
Bolagsvärdering före emissioner: 38,8 MSEK

Teckningsförbindelser och emissionsgaranti: Emissionen är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Övertilldelning: I händelse av stort intresse förbehåller sig styrelsen möjlighet att fatta beslut om en övertilldelning av aktier på ytterligare högst ca 8,0 MSEK
Preliminär första handelsdag: 30 oktober 2015
Kortnamn: NICA
ISIN-kod: SE0005454873


Rådgivare

Redeye agerar finansiell rådgivare till Nanologica i samband med nyemissionen och listning på AktieTorget. Advokatfirman Lindahl agerar juridisk rådgivare till Nanologica. Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut i samband med nyemissionen.

Ytterligare information om emissionen och listningen på AktieTorget
Prospekt och teckningssedlar finns tillgängliga på Nanologicas hemsida, www.nanologica.com, AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se, samt via Aktieinvest FK ABs hemsida, www.aktieinvest.se.

INFORMATIONSTILLFÄLLEN I SAMBAND MED ERBJUDANDET

När: Tisdag den 8 september kl 17.30-21.00
Arrangör: Redeye
Plats: Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr, Stockholm
Anmälan: http://beta.redeye.se/events#/

När: Tisdag den 15 september kl 18.00-19.30
Arrangör: AktieTorget/Stenberg företagsrådgivning
Plats: Hotell Scandic, lokal Pollux, Skellefteå
Anmälan: http://www.aktietorget.se/ATDays.aspx

När: Onsdag den 16 september kl 11.30-13.00
Arrangör: AktieTorget/Stenberg företagsrådgivning
Plats: Folkets Hus, Vasaplan, Lokal Ägir 1, Umeå
Anmälan: http://www.aktietorget.se/ATDays.aspx

När: Torsdag den 17 september kl 07.45–12.15
Arrangör: AktieTorget/Financial Hearings
Plats
: Operaterassen, Stockholm
Anmälan: stockholm@aktietorget.se

När: Torsdag den 17 september kl 17.30-21.00
Arrangör: Redeye
Plats: Elite Park Hotel, Kungsportsavenyen 36-38, Göteborg
Anmälan
: http://beta.redeye.se/events#/

När: Tisdag den 22 september kl 17.30-20.00
Arrangör: AktieTorget/Herslow & Partners
Plats: Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö
Anmälan: http://www.aktietorget.se/ATDays.aspx

När: Torsdag den 24 september
Arrangör: Aktiespararna
Plats: Pingstkyrkan, Odengatan 46, Falköping
Anmälan: event@aktiespararna.se