Marknadsmeddelande 246/16 – Sista dag för handel med BTA i Nanologica AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, NICA BTA, är den 24 oktober 2016.

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: NICA BTA
ISIN-kod: SE0009143381
Orderboks-ID: 126742
Sista handelsdag:         Den 24 oktober 2016

Stockholm den 19 oktober 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post info@aktietorget.se