Förtydligande av information gällande kliniska studien för läkemedelskandidaten NIC-001

Enligt tidigare offentliggörande den 3 september 2019 kommer den kliniska fas II studien med NIC-001 att genomföras i Australien och ansökan om att få starta studien beräknas inlämnas under första halvåret 2020. Det pressmeddelande som idag skickades ut från Akademiska sjukhuset innehöll felaktig information.

Professor Per Hellström, läkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala och professor i gastromedicin vid Uppsala universitet, kvarstår som senior medicinsk rådgivare till Nanologica för studien.

En rättelse från Akademiska sjukhuset gällande det felaktiga pressmeddelandet förväntas snarast.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, vd Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-mail: andreas.bhagwani@nanologica.com 

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom drug development, dels inom kromatografi, en teknik som används för separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare behandlingar av patienter världen över genom teknikplattformen NLAB Silica™. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Om NIC-001
NIC-001 är en omformulering av metoklopramid, för behandling av gastropares. Metoklopramid är en substans som används för behandling av nedsatt motilitet i mag-tarmkanalen, samt mot illamående och kräkningar och är det enda läkemedlet mot gastropares som idag är godkänt av FDA vid behandling av gastropares. Effektiviteten hos befintliga metoklopramidbaserade läkemedel varierar dock stort och läkemedlen är verkningslösa på många patienter. NIC-001 syftar till att adressera denna problematik genom att Nanologicas teknologiplattform nyttjas för att tillföra patienten den aktiva substansen via en, för indikationen, ny administrationsväg. Den förväntade nyttan av NIC-001 är snabbare och mer konsekvent symptomlättnad, samt ökad bekvämlighet för patienterna.