Förslag till förändring av styrelsen för Nanologica

Tomas Kramar och Anders Rabbe föreslås att vid årsstämman väljas in som nya styrelseledamöter i Nanologicas styrelse. Nuvarande styrelseledamot Hans Lennernäs har avböjt omval.

Tomas Kramar är civilingenjör i kemiteknik från Lunds tekniska högskola och har 40 års erfarenhet av ledarskap i stora företag, men även i mindre startup-bolag. De senast fem åren har Tomas varit Sverige-vd för Siemens Healthineers och dessförinnan Sverige-vd för Siemens Healthcare Diagnostics. Tomas har även styrelseerfarenhet både som styrelseledamot och ordförande i såväl små som stora bolag.

Anders Rabbe har en ekonomie kandidatexamen med företagsekonomisk inriktning från Webster University, Genève. Anders har varit vd för flertalet bolag inom bland annat biotech- och finanssektorn. De senaste tio åren har Anders innehaft posten som vd för Isofol Medical AB (publ) där han tog bolaget från akademisk forskning till ett globalt fas III-program samt förberedde bolaget för kommersialisering och utlicensiering av bolagets läkemedelskandidat. Anders har stor erfarenhet från att driva affärsutveckling, kliniska projekt och regulatoriska processer och var även ledande i Isofol Medicals introduktion på Nasdaq First North Premier samt i bolagets kapitalanskaffning.

Nanologicas årsstämma hålls torsdagen den 28 maj 2020, kl. 12:00 i Redeyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr, i Stockholm. Kallelse kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida senast torsdagen den 30 april 2020. Med anledning av covid-19 uppmanas aktieägare att utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Mer information förmedlas i kallelsen till årsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gisela Sitbon, Styrelsens ordförande, Nanologica
Tel: + 46 70 282 55 58
eller e-post: valberedning@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom drug development, dels inom kromatografi, en teknik som används för separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare behandlingar för patienter världen över genom teknikplattformen NLAB Silica™. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.