News

Delårsrapport Q2 2023 Nanologica AB (publ)

FINANSIELL SAMMANFATTNING– Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 672 TSEK (210) och för halvåret till 1 026 TSEK (479)– Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -13 312 TSEK (-12 397) och för halvåret till -24 032 TSEK (-27 989)– Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -14 671 TSEK (-13 473) och för halvåret till -26 764 TSEK (-29 388)– Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,41 SEK (-0,48) för kvartalet och för halvåret -0,74

Read more »

Interim Report Q2 2023 Nanologica AB (publ)

FINANCIAL SUMMARY– Net sales for the second quarter amounted to TSEK 672 (210) and for the half-year to TSEK 1,026 (479)– The operating loss for the quarter amounted to TSEK -13,312 (-12,397) and for the half-year to TSEK -24,032 (-27,989)– Loss after tax for the quarter amounted to TSEK -14,671 (-13,473) and for the half-year to TSEK -26,764 (-29,388)– Earnings per share before and after dilution were SEK -0.41 (-0.48) for the quarter and SEK

Read more »

Nanologica levererar silika till latinamerikansk kund för produktion av insulin

Till följd av att Nanologicas produkt inom preparativ kromatografi, NLAB Saga®, når bolagets interna kvalitetskrav levereras nu silika till en kund i Latinamerika för produktion av diabetesläkemedel. Kunden är en läkemedelsproducent som tillverkar bland annat insulin och insulinanaloger. Denna leverans avser silika för produktion av insulin. Leveransen sker mot en order som nyligen togs, med ett ordervärde om ca 300 TSEK. ”Vi har under en tid samarbetat med denna kund kring rening av ett av deras

Read more »

Nanologica Delivers Silica to Latin-American Customer for Production of Insulin

As a result of Nanologica's product in preparative chromatography, NLAB Saga®, reaching internal quality requirements, silica is now delivered to a customer in Latin America for production of diabetes drugs. The customer is a latin-american pharmaceutical manufacturer that manufactures, among other things, insulin and insulin analogues. This delivery refers to silica for the production of insulin. The delivery is made against a recent order with an order value of about TSEK 300. ”We have for some

Read more »

Nanologica presenterar på Redeye Growth Day

Den 1 juni presenterar CEO Andreas Bhagwani den senaste utvecklingen i Nanologica på Redeye Growth Day. “In Focus”-intervjun direktsänds och kan följas via https://www.redeye.se/events/871323/redeye-growth-day. En introduktion till bolaget inför eventet kan ses här https://www.redeye.se/video/company-prerecorded-presentation/910855/nanologica. För ytterligare information, vänligen kontaktaJohanna JohanssonDirector IR, Communications and Marketingjohanna.johansson@nanologica.com+46 72 211 21 90 Om Nanologica AB (publ)Nanologica tillverkar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. En egenutvecklad produktionsmetod ger bolaget möjligheter att skapa produkter i världsklass, genom att med

Read more »

Nanologica Presents at Redeye Growth Day

On June 1, CEO Andreas Bhagwani will present the latest developments in Nanologica at Redeye Growth Day. The "In Focus" interview will be broadcast live andcan be followed via https://www.redeye.se/events/871323/redeye-growth-day. An introduction to the company before the event can be seen here https://www.redeye.se/video/company-prerecorded-presentation/910855/nanologica. For further information, please contactJohanna JohanssonDirector IR, Communications and Marketingjohanna.johansson@nanologica.com+46 72 211 21 90 About Nanologica AB (publ)Nanologica manufactures and sells nanoporous silica particles for applications within life science. A proprietary production method

Read more »