Report

Nanologica’s Interim Report Jan – Jun 2022

FINANCIAL SUMMARY Net sales for the quarter amounted to TSEK 210 (4,497) and for the half-year to TSEK 479 (10,119) The operating result for the quarter amounted to TSEK -12,397 (-8,094) and for the half-year to TSEK -27,989 (-14,862) Result after tax for the quarter amounted to TSEK -13,473 (-9,216) and for the half-year to TSEK -29,388 (-17,061) Earnings per share before and after dilution were SEK -0.48 (-0.33) for the quarter and SEK -1.04

Read more »

Nanologicas delårsrapport jan – jun 2022

FINANSIELL SAMMANFATTNING · Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 210 TSEK (4 497) och för halvåret till 479 TSEK (10 119) · Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -12 397 TSEK (-8 094) och för halvåret till -27 989 TSEK (-14 862) · Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -13 473 TSEK (-9 216) och för halvåret till -29 388 TSEK (-17 061) · Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,48 SEK (-0,33) för kvartalet och

Read more »

Nanologica’s Interim Report Jan-Mar 2022

PERIOD IN BRIEF FINANCIAL SUMMARY Net sales for the first quarter amounted to TSEK 270 (5,622) The operating result amounted to TSEK -15,592 (-6,768) Result after tax amounted to TSEK -15,915 (-7,845) Earnings per share before and after dilution were SEK -0.57 (-0.28) Cash and cash equivalents amounted to TSEK 3,969 (57,069) as per March 31, 2022 SIGNIFICANT EVENTS IN THE FIRST QUARTER In January, a credit facility of up to MSEK 50 was signed

Read more »

Nanologicas delårsrapport jan-mar 2022

FINANSIELL SAMMANFATTNING · Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 270 TSEK (5 622) · Rörelseresultatet uppgick till -15 592 TSEK (-6 768) · Resultatet efter skatt uppgick till -15 915 TSEK (-7 845) · Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,57 SEK (-0,28) · Likvida medel uppgick per den 31 mars 2022 till 3 969 TSEK (57 069) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET · I januari tecknas en lånefacilitet om upp till 50 MSEK

Read more »

Nanologica Publishes Annual Report for 2021

Nanologica's annual report for the financial year 2021 has been published and is now available on the company's website. The annual report can be downloaded from the company's website www.nanologica.com (Investor Relations/Finansiella rapporter) and is also attached to the press release. An English translation of the annual report is expected to be available on the company's website in mid-March.     For further information, please contact: Johanna Johansson, Director IR, Communications and Marketing Ph: +46

Read more »

Nanologica publicerar årsredovisningen för 2021

Nanologicas årsredovisning för räkenskapsåret 2021 har publicerats och finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. Årsredovisningen kan laddas ner från bolagets hemsida www.nanologica.com (Investor Relations/Finansiella rapporter) och finns även bifogad pressmeddelandet. En engelsk översättning av årsredovisningen beräknas finnas tillgänglig på bolagets hemsida i mitten av mars. För ytterligare information, vänligen kontakta: Johanna Johansson, Director IR, Communications and Marketing Tel: +46 72 211 21 90 eller e-post: ir@nanologica.com Om Nanologica AB (publ) Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa

Read more »