Report

Nanologica’s Annual Report 2022 Published

Nanologica AB’s annual report for 2022 is now published on the company’s website. The annual report in Swedish, and an English translation, is available on www.nanologica.com as a pdf. The annual report in Swedish is also available in the European Single Electronic Format (ESEF). Swedish: https://nanologica.com/category/finansiella-rapporter/ English translation: https://nanologica.com/category/financial-reports/   For further information, please contact: Johanna Johansson, Director IR, Communications and Marketing Ph: +46 72 211 21 90 or e-mail: ir@nanologica.com This information is information that

Read more »

Nanologicas årsredovisning 2022 publicerad

Nanologica AB:s årsredovisning för 2022 finns nu publicerad på bolagets hemsida. Årsredovisningen på svenska liksom en engelsk översättning finns tillgänglig på www.nanologica.com i pdf-format. Årsredovisningen på svenska finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF). Svenska: https://nanologica.com/category/finansiella-rapporter/ Engelsk översättning: https://nanologica.com/category/financial-reports/ För ytterligare information, vänligen kontakta: Johanna Johansson, Director IR, Communications and MarketingTel: +46 72 211 21 90 eller e-post: ir@nanologica.com Denna information är sådan information som Nanologica AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen (2005:528)

Read more »

Nanologica’s Year-End Report 2022

FINANCIAL SUMMARY Net sales for the fourth quarter amounted to TSEK 674 (676) and for the full year to TSEK 1,555 (12,914) The operating loss for the quarter amounted to TSEK -13,251 (-14,108) and for the full year to TSEK -50,850 (-40,689) Loss after tax for the quarter amounted to TSEK -14,855 (-15,222) and for the full year to TSEK -55,231 (-44,829) Earnings per share before and after dilution were SEK -0.42 (-0.54) for the

Read more »

Nanologicas bokslutskommuniké 2022

FINANSIELL SAMMANFATTNING · Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 674 TSEK (676) och för helåret till 1 555 TSEK (12 914) · Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -13 251 TSEK (-14 108) och för helåret till -50 850 TSEK (-40 689) · Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -14 855 TSEK (-15 222) och för helåret till -55 231 TSEK (-44 829) · Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,42 SEK (-0,54)

Read more »

Nanologica’s Interim Report Jan-Sep 2022

Report presentation Q3 2022   FINANCIAL SUMMARY Net sales for the third quarter amounted to TSEK 401 (2,119) and for the nine-month period to TSEK 881 (12,238) The operating result for the quarter amounted to TSEK -9,610 (-11,718) and for the nine-month period to TSEK -37,599 (-26,581) Result after tax for the quarter amounted to TSEK -10,988 (-12,546) and for the nine-month period to TSEK -40,376 (-29,607) Earnings per share before and after dilution were

Read more »

Nanologicas delårsrapport jan – sep 2022

FINANSIELL SAMMANFATTNING · Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 401 TSEK (2 119) och för niomånadersperioden till 881 TSEK (12 238) · Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -9 610 TSEK (-11 718) och för niomånadersperioden till -37 599 TSEK (-26 581) · Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -10 988 TSEK (-12 546) och för niomånadersperioden till -40 376 TSEK (-29 607) · Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,39 SEK (-0,45) för kvartalet och

Read more »