Interim

Nanologicas delårsrapport jan-mar 2022

FINANSIELL SAMMANFATTNING · Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 270 TSEK (5 622) · Rörelseresultatet uppgick till -15 592 TSEK (-6 768) · Resultatet efter skatt uppgick till -15 915 TSEK (-7 845) · Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,57 SEK (-0,28) · Likvida medel uppgick per den 31 mars 2022 till 3 969 TSEK (57 069) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET · I januari tecknas en lånefacilitet om upp till 50 MSEK

Read more »

Nanologica’s Year-End Report 2021

FINANCIAL SUMMARY Net sales for the fourth quarter amounted to TSEK 676 (6,071) and for the full year to TSEK 12,914 (16,135) The operating result for the fourth quarter amounted to TSEK -14,108 (-3,648) and for the full year to TSEK -40,689 (-19,571) Result after tax for the fourth quarter amounted to TSEK -15,222 (-5,427) and for the full year to TSEK -44,829 (-22,199) Earnings per share before and after dilution were SEK -0,54 (-0,20)

Read more »

Nanologicas bokslutskommuniké 2021

FINANSIELL SAMMANFATTNING · Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 676 TSEK (6 071) och för helåret till 12 914 TSEK (16 135) · Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -14 108 TSEK (-3 648) och för helåret till -40 689 TSEK (-19 571) · Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -15 222 TSEK (-5 427) och för helåret till -44 829 TSEK (-22 199) · Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,54 SEK (-0,20)

Read more »

Nanologicas delårsrapport jan-sep 2021

FINANSIELL SAMMANFATTNING · Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 2 119 TSEK (2 089) och för niomånadersperioden till 12 238 TSEK (10 064) · Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -11 718 TSEK (-5 795) och för niomånadersperioden till -26 581 TSEK (-15 924) · Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -12 546 TSEK (-5 899) och för niomånadersperioden till -29 607 TSEK (-16 772) · Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,45 SEK

Read more »

Delårsrapport jan-jun 2021 Nanologica AB (publ)

FINANSIELL SAMMANFATTNING · Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 4 497 TSEK (4 321) och för halvåret till 10 119 TSEK (7 975) · Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -8 094 TSEK (-4 097) och för halvåret till -14 862 TSEK (-10 129) · Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -9 216 TSEK (-4 168) och för halvåret till -17 061 TSEK (-10 873) · Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,33

Read more »

Nanologica Interim Report Jan-Mar 2021

Summary of the period FINANCIAL OVERVIEW · Net revenue increased by 54 percent to TSEK 5,622 (3,654) · The operating profit and loss for the period was TSEK -6,768 (-6,032) · Profit and loss after tax for the period was TSEK -7,845 (-6,705) · Earnings per share for the period was SEK -0.28 (-0.40) · Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to TSEK 57,069 (1,273) SIGNIFICANT EVENTS DURING THE FIRST

Read more »