Interim

Nanologicas bokslutskommuniké 2022

FINANSIELL SAMMANFATTNING · Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 674 TSEK (676) och för helåret till 1 555 TSEK (12 914) · Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -13 251 TSEK (-14 108) och för helåret till -50 850 TSEK (-40 689) · Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -14 855 TSEK (-15 222) och för helåret till -55 231 TSEK (-44 829) · Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,42 SEK (-0,54)

Read more »

Nanologica’s Interim Report Jan-Sep 2022

Report presentation Q3 2022   FINANCIAL SUMMARY Net sales for the third quarter amounted to TSEK 401 (2,119) and for the nine-month period to TSEK 881 (12,238) The operating result for the quarter amounted to TSEK -9,610 (-11,718) and for the nine-month period to TSEK -37,599 (-26,581) Result after tax for the quarter amounted to TSEK -10,988 (-12,546) and for the nine-month period to TSEK -40,376 (-29,607) Earnings per share before and after dilution were

Read more »

Nanologicas delårsrapport jan – sep 2022

FINANSIELL SAMMANFATTNING · Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 401 TSEK (2 119) och för niomånadersperioden till 881 TSEK (12 238) · Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -9 610 TSEK (-11 718) och för niomånadersperioden till -37 599 TSEK (-26 581) · Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -10 988 TSEK (-12 546) och för niomånadersperioden till -40 376 TSEK (-29 607) · Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,39 SEK (-0,45) för kvartalet och

Read more »

Nanologica’s Interim Report Jan – Jun 2022

FINANCIAL SUMMARY Net sales for the quarter amounted to TSEK 210 (4,497) and for the half-year to TSEK 479 (10,119) The operating result for the quarter amounted to TSEK -12,397 (-8,094) and for the half-year to TSEK -27,989 (-14,862) Result after tax for the quarter amounted to TSEK -13,473 (-9,216) and for the half-year to TSEK -29,388 (-17,061) Earnings per share before and after dilution were SEK -0.48 (-0.33) for the quarter and SEK -1.04

Read more »

Nanologicas delårsrapport jan – jun 2022

FINANSIELL SAMMANFATTNING · Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 210 TSEK (4 497) och för halvåret till 479 TSEK (10 119) · Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -12 397 TSEK (-8 094) och för halvåret till -27 989 TSEK (-14 862) · Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -13 473 TSEK (-9 216) och för halvåret till -29 388 TSEK (-17 061) · Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,48 SEK (-0,33) för kvartalet och

Read more »

Nanologica’s Interim Report Jan-Mar 2022

PERIOD IN BRIEF FINANCIAL SUMMARY Net sales for the first quarter amounted to TSEK 270 (5,622) The operating result amounted to TSEK -15,592 (-6,768) Result after tax amounted to TSEK -15,915 (-7,845) Earnings per share before and after dilution were SEK -0.57 (-0.28) Cash and cash equivalents amounted to TSEK 3,969 (57,069) as per March 31, 2022 SIGNIFICANT EVENTS IN THE FIRST QUARTER In January, a credit facility of up to MSEK 50 was signed

Read more »