Interim

Delårsrapport Q2 2023 Nanologica AB (publ)

FINANSIELL SAMMANFATTNING– Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 672 TSEK (210) och för halvåret till 1 026 TSEK (479)– Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -13 312 TSEK (-12 397) och för halvåret till -24 032 TSEK (-27 989)– Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -14 671 TSEK (-13 473) och för halvåret till -26 764 TSEK (-29 388)– Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,41 SEK (-0,48) för kvartalet och för halvåret -0,74

Read more »

Interim Report Q2 2023 Nanologica AB (publ)

FINANCIAL SUMMARY– Net sales for the second quarter amounted to TSEK 672 (210) and for the half-year to TSEK 1,026 (479)– The operating loss for the quarter amounted to TSEK -13,312 (-12,397) and for the half-year to TSEK -24,032 (-27,989)– Loss after tax for the quarter amounted to TSEK -14,671 (-13,473) and for the half-year to TSEK -26,764 (-29,388)– Earnings per share before and after dilution were SEK -0.41 (-0.48) for the quarter and SEK

Read more »

Delårsrapport Q1 2023 Nanologica AB (publ)

FINANSIELL SAMMANFATTNING• Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 355 TSEK (270) • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -10 720 TSEK (-15 592) • Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -12 094 TSEK (-15 915) • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,33 SEK (-0,57) • Likvida medel uppgick per den 31 mars 2023 till 56 091 TSEK (3 969) VD-ORDFinjusteringar i produktionen Bolagets absolut högsta prioritet under inledningen av året har fortsatt att

Read more »

Interim Report Q1 2023 Nanologica AB (publ)

FINANCIAL SUMMARY• Net sales for the first quarter amounted to TSEK 355 (270) • The operating loss for the quarter amounted to TSEK -10,720 (-15,592) • Loss after tax for the quarter amounted to TSEK -12,094 (-15,915) • Earnings per share before and after dilution were SEK -0.33 (-0.57) for the quarter • Cash and cash equivalents amounted to TSEK 56,091 (3,939) as per March 31, 2023 CEO COMMENT Fine-tuning production The company's absolute top priority in

Read more »

Nanologicas bokslutskommuniké 2022

FINANSIELL SAMMANFATTNING · Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 674 TSEK (676) och för helåret till 1 555 TSEK (12 914) · Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -13 251 TSEK (-14 108) och för helåret till -50 850 TSEK (-40 689) · Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -14 855 TSEK (-15 222) och för helåret till -55 231 TSEK (-44 829) · Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,42 SEK (-0,54)

Read more »

Nanologica’s Interim Report Jan-Sep 2022

Report presentation Q3 2022   FINANCIAL SUMMARY Net sales for the third quarter amounted to TSEK 401 (2,119) and for the nine-month period to TSEK 881 (12,238) The operating result for the quarter amounted to TSEK -9,610 (-11,718) and for the nine-month period to TSEK -37,599 (-26,581) Result after tax for the quarter amounted to TSEK -10,988 (-12,546) and for the nine-month period to TSEK -40,376 (-29,607) Earnings per share before and after dilution were

Read more »