Yearend

Bokslutskommuniké 2023 Nanologica AB (publ)

FINANSIELL SAMMANFATTNING • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 75 TSEK (674) och för helåret till 1 443 TSEK (1 555) • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -35 638 TSEK (-13 251) och för helåret till -69 963 TSEK (-50 850). Rörelseresultatet belastas av nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar under kvartalet likväl som helåret om totalt 14 523 TSEK (0) • Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -36 839 TSEK (-14 855) och

Read more »

Year-End Report 2023 Nanologica AB (publ)

FINANCIAL SUMMARY • Net sales for the fourth quarter amounted to TSEK 75 (674) and for the full year to TSEK 1,443 (1,555) • The operating loss for the quarter amounted to TSEK -35,638 (-13,251) and for the full year to TSEK -69,963 (-50,850). Operating loss was affected by write-downs of tangible and intangible assets during the quarter as well as for the full year totaling TSEK 14,523 (0) • Loss after tax for the

Read more »

Nanologicas bokslutskommuniké 2022

FINANSIELL SAMMANFATTNING · Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 674 TSEK (676) och för helåret till 1 555 TSEK (12 914) · Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -13 251 TSEK (-14 108) och för helåret till -50 850 TSEK (-40 689) · Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -14 855 TSEK (-15 222) och för helåret till -55 231 TSEK (-44 829) · Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,42 SEK (-0,54)

Read more »

Nanologica’s Interim Report Jan-Sep 2022

Report presentation Q3 2022   FINANCIAL SUMMARY Net sales for the third quarter amounted to TSEK 401 (2,119) and for the nine-month period to TSEK 881 (12,238) The operating result for the quarter amounted to TSEK -9,610 (-11,718) and for the nine-month period to TSEK -37,599 (-26,581) Result after tax for the quarter amounted to TSEK -10,988 (-12,546) and for the nine-month period to TSEK -40,376 (-29,607) Earnings per share before and after dilution were

Read more »

Nanologica’s Year-End Report 2021

FINANCIAL SUMMARY Net sales for the fourth quarter amounted to TSEK 676 (6,071) and for the full year to TSEK 12,914 (16,135) The operating result for the fourth quarter amounted to TSEK -14,108 (-3,648) and for the full year to TSEK -40,689 (-19,571) Result after tax for the fourth quarter amounted to TSEK -15,222 (-5,427) and for the full year to TSEK -44,829 (-22,199) Earnings per share before and after dilution were SEK -0,54 (-0,20)

Read more »

Nanologicas bokslutskommuniké 2021

FINANSIELL SAMMANFATTNING · Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 676 TSEK (6 071) och för helåret till 12 914 TSEK (16 135) · Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -14 108 TSEK (-3 648) och för helåret till -40 689 TSEK (-19 571) · Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -15 222 TSEK (-5 427) och för helåret till -44 829 TSEK (-22 199) · Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,54 SEK (-0,20)

Read more »