Q3

Delårsrapport jan-sep 2018

FINANSIELL SAMMANFATTNING · Nettoomsättningen uppgick till 1 869 TSEK (198), varav tredje kvartalet 1 065 TSEK (190) · Rörelsens kostnader uppgick till -18 763 TSEK (-20 468), varav tredje kvartalet -6 335 TSEK (-6 153) · Resultatet efter skatt uppgick till -16 311 TSEK (-18 309), varav tredje kvartalet -4 881 TSEK (-4 858) · Resultat per aktie var -1,64 SEK (-3,97), varav tredje kvartalet -0,29 SEK (-1,05) · Likvida medel uppgick på balansdagen till

Read more »

Nanologica delårsrapport januari – september 2017

PERIODEN  · Nettoomsättningen uppgick till 198 (484) TSEK, varav tredje kvartalet 190 (440) TSEK ·  Resultatet efter skatt uppgick till -18 309 (-18 395) TSEK, varav tredje kvartalet -4 858 (-6 246) TSEK · Resultat per aktie var -3,97 (-5,48) SEK, varav tredje kvartalet -1,05 (-1,86) SEK · Likvida medel uppgick på balansdagen till 5 804 (4 203) TSEK VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN · Nanologica har tecknat ett samarbetsavtal med ett partnerföretag för ett tre

Read more »

Delårsrapport januari-september 2016

PERIODEN   Nettoomsättningen uppgick till 484 (2 590) TSEK, varav tredje kvartalet 440 (0) TSEK  Resultatet efter skatt uppgick till -18 395 (-9 556) TSEK, varav tredje kvartalet -6 246 (-4 411) TSEK  Resultat per aktie var -5,48 (-5,40) SEK, varav tredje kvartalet -1,86 (-2,45) SEK  Kassaflödet från den löpande verksamheten var -17 060 (-9 520) TSEK, varav tredje kvartalet -5 731 (-3 717) TSEK  Likvida medel uppgick på balansdagen till 4 203 (183) TSEK  Forskningssamarbeten

Read more »

Delårsrapport januari-september 2015

PERIODEN · Nettoomsättningen uppgick till 2 590 (976) TSEK, varav tredje kvartalet 0 (0) TSEK · Resultat före skatt uppgick till -9 556 (-7 765) TSEK, varav tredje kvartalet -4 411 (-2 627) TSEK · Resultat per aktie var -5,00 (-4,70) SEK, varav tredje kvartalet -2,30 (-1,60) SEK · Kassaflöde från den löpande verksamheten var -9 520 (-8 851) TSEK, varav tredje kvartalet -3 723 (-2 885) TSEK · Likvida medel uppgick på balansdagen till

Read more »