Q3

Nanologicas delårsrapport jan – sep 2022

FINANSIELL SAMMANFATTNING · Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 401 TSEK (2 119) och för niomånadersperioden till 881 TSEK (12 238) · Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -9 610 TSEK (-11 718) och för niomånadersperioden till -37 599 TSEK (-26 581) · Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -10 988 TSEK (-12 546) och för niomånadersperioden till -40 376 TSEK (-29 607) · Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,39 SEK (-0,45) för kvartalet och

Read more »

Nanologicas delårsrapport jan-sep 2021

FINANSIELL SAMMANFATTNING · Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 2 119 TSEK (2 089) och för niomånadersperioden till 12 238 TSEK (10 064) · Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -11 718 TSEK (-5 795) och för niomånadersperioden till -26 581 TSEK (-15 924) · Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -12 546 TSEK (-5 899) och för niomånadersperioden till -29 607 TSEK (-16 772) · Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,45 SEK

Read more »

Delårsrapport jan-sep 2020 Nanologica AB

PERIODEN I KORTHET   FINANSIELL SAMMANFATTNING · Nettoomsättningen uppgick till 10 814 (7 246), varav tredje kvartalet 2 339 TSEK (2 010) · Rörelsens kostnader uppgick till -31 348 TSEK (-24 696), varav tredje kvartalet –9 882 TSEK (-8 458) · Resultatet efter skatt uppgick till -17 907 TSEK (-13 362), varav tredje kvartalet -7 102 TSEK (-5 179) · Resultat per aktie var -0,65 SEK (-0,80), varav tredje kvartalet -0,26 SEK (-0,31) · Likvida medel

Read more »

Delårsrapport jan-sep 2019

FINANSIELL SAMMANFATTNING · Nettoomsättningen uppgick till 7 246 TSEK (1 869), varav tredje kvartalet 2 010 TSEK (1 065) · Rörelsens kostnader uppgick till -24 696 TSEK (-18 763), varav tredje kvartalet -8 458 TSEK (-6 335) · Resultatet efter skatt uppgick till -13 362 TSEK (-16 311), varav tredje kvartalet -5 179 TSEK (-4 881) · Resultat per aktie var -0,80 SEK (-1,64), varav tredje kvartalet -0,31 SEK (-0,29) · Likvida medel uppgick på balansdagen

Read more »

Delårsrapport jan-sep 2018

FINANSIELL SAMMANFATTNING · Nettoomsättningen uppgick till 1 869 TSEK (198), varav tredje kvartalet 1 065 TSEK (190) · Rörelsens kostnader uppgick till -18 763 TSEK (-20 468), varav tredje kvartalet -6 335 TSEK (-6 153) · Resultatet efter skatt uppgick till -16 311 TSEK (-18 309), varav tredje kvartalet -4 881 TSEK (-4 858) · Resultat per aktie var -1,64 SEK (-3,97), varav tredje kvartalet -0,29 SEK (-1,05) · Likvida medel uppgick på balansdagen till

Read more »

Nanologica delårsrapport januari – september 2017

PERIODEN  · Nettoomsättningen uppgick till 198 (484) TSEK, varav tredje kvartalet 190 (440) TSEK ·  Resultatet efter skatt uppgick till -18 309 (-18 395) TSEK, varav tredje kvartalet -4 858 (-6 246) TSEK · Resultat per aktie var -3,97 (-5,48) SEK, varav tredje kvartalet -1,05 (-1,86) SEK · Likvida medel uppgick på balansdagen till 5 804 (4 203) TSEK VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN · Nanologica har tecknat ett samarbetsavtal med ett partnerföretag för ett tre

Read more »