MAR

Nanologica tar order på silika för preparativ kromatografi

Nanologica AB (publ) har tagit en order på bolagets silika för preparativ kromatografi till ett värde om cirka 1,3 MSEK. Ordern kommer från Nanologicas återförsäljare i Kina, Yunbo Technology (Beijing) Co. Nanologica slöt i juli 2019 avtal med kinesiska Yunbo Technology om leverans av silika för preparativ kromatografi till ett värde av ca 14 MUSD (i dagsläget motsvarande ca 150 MSEK), mellan 2021 och 2026. Ordern som nu lagts är den första inom ramen för

Read more »

Nanologica genomför en företrädesemission om 94 MSEK för att intensifiera bolagets satsningar inom kromatografi

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONG KONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Styrelsen för Nanologica AB (publ) (”Nanologica” eller Bolaget”) beslutade idag, den 23 augusti 2022, att genomföra en företrädesemission om ca 94 MSEK under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande

Read more »

Nanologica’s Interim Report Jan – Jun 2022

FINANCIAL SUMMARY Net sales for the quarter amounted to TSEK 210 (4,497) and for the half-year to TSEK 479 (10,119) The operating result for the quarter amounted to TSEK -12,397 (-8,094) and for the half-year to TSEK -27,989 (-14,862) Result after tax for the quarter amounted to TSEK -13,473 (-9,216) and for the half-year to TSEK -29,388 (-17,061) Earnings per share before and after dilution were SEK -0.48 (-0.33) for the quarter and SEK -1.04

Read more »

Nanologicas delårsrapport jan – jun 2022

FINANSIELL SAMMANFATTNING · Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 210 TSEK (4 497) och för halvåret till 479 TSEK (10 119) · Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -12 397 TSEK (-8 094) och för halvåret till -27 989 TSEK (-14 862) · Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -13 473 TSEK (-9 216) och för halvåret till -29 388 TSEK (-17 061) · Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,48 SEK (-0,33) för kvartalet och

Read more »

Nanologica tar order från insulintillverkare för produktion

Nanologica AB (publ) har tagit en order på bolagets silika för preparativ kromatografi för utvärdering i produktionsskala, från en av världens största tillverkare av insulin. Om produkterna motsvarar kundens förväntningar förväntar sig bolaget kommersiella leveranser inom ett år. Nanologica har bearbetat kunder inom preparativ kromatografi sedan 2016 och ett flertal kunder har framgångsrikt utvärderat bolagets silika för preparativ kromatografi, NLAB Saga®, i olika steg. Nanologica har under en längre tid fört dialog med en av

Read more »

Nanologica’s Year-End Report 2021

FINANCIAL SUMMARY Net sales for the fourth quarter amounted to TSEK 676 (6,071) and for the full year to TSEK 12,914 (16,135) The operating result for the fourth quarter amounted to TSEK -14,108 (-3,648) and for the full year to TSEK -40,689 (-19,571) Result after tax for the fourth quarter amounted to TSEK -15,222 (-5,427) and for the full year to TSEK -44,829 (-22,199) Earnings per share before and after dilution were SEK -0,54 (-0,20)

Read more »