MAR

Nanologica’s Product within Preparative Chromatography Reaches Quality Requirements

After successfully implementing fine-tuning in production, Nanologica's product now meets the company's own requirements for quality in all evaluated parameters. The company is therefore continuing to formally approve products to be able delivery to customers progressively. ”After making further fine-tunings in one of the production steps, we now have a product that we are satisfied with and that we can proudly deliver to customers. Finally! This means that we now can move on with the first

Read more »

Nanologicas produkt inom preparativ kromatografi når krav på kvalitet

Efter att med lyckat resultat ha implementerat finjusteringar i produktionen uppnår nu Nanologicas produkt de egna kraven på kvalitet i alla utvärderade parametrar. Bolaget fortsätter därmed med att formellt godkänna produkter för att successivt kunna leverera till kunder. ”Efter att vi gjort ytterligare finjusteringar i ett av produktionsstegen har vi nu en produkt som vi är nöjda med och som vi med stolthet kan leverera till kunder. Äntligen! Det gör att vi nu kan komma igång

Read more »

Nanologica tar order på silika för preparativ kromatografi

Nanologica AB (publ) har tagit en order på bolagets silika för preparativ kromatografi till ett värde om cirka 1,3 MSEK. Ordern kommer från Nanologicas återförsäljare i Kina, Yunbo Technology (Beijing) Co. Nanologica slöt i juli 2019 avtal med kinesiska Yunbo Technology om leverans av silika för preparativ kromatografi till ett värde av ca 14 MUSD (i dagsläget motsvarande ca 150 MSEK), mellan 2021 och 2026. Ordern som nu lagts är den första inom ramen för

Read more »

Nanologica genomför en företrädesemission om 94 MSEK för att intensifiera bolagets satsningar inom kromatografi

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONG KONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Styrelsen för Nanologica AB (publ) (”Nanologica” eller Bolaget”) beslutade idag, den 23 augusti 2022, att genomföra en företrädesemission om ca 94 MSEK under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande

Read more »

Nanologica’s Interim Report Jan – Jun 2022

FINANCIAL SUMMARY Net sales for the quarter amounted to TSEK 210 (4,497) and for the half-year to TSEK 479 (10,119) The operating result for the quarter amounted to TSEK -12,397 (-8,094) and for the half-year to TSEK -27,989 (-14,862) Result after tax for the quarter amounted to TSEK -13,473 (-9,216) and for the half-year to TSEK -29,388 (-17,061) Earnings per share before and after dilution were SEK -0.48 (-0.33) for the quarter and SEK -1.04

Read more »

Nanologicas delårsrapport jan – jun 2022

FINANSIELL SAMMANFATTNING · Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 210 TSEK (4 497) och för halvåret till 479 TSEK (10 119) · Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -12 397 TSEK (-8 094) och för halvåret till -27 989 TSEK (-14 862) · Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -13 473 TSEK (-9 216) och för halvåret till -29 388 TSEK (-17 061) · Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,48 SEK (-0,33) för kvartalet och

Read more »