Corporate Information

Nanologica levererar silika till latinamerikansk kund för produktion av insulin

Till följd av att Nanologicas produkt inom preparativ kromatografi, NLAB Saga®, når bolagets interna kvalitetskrav levereras nu silika till en kund i Latinamerika för produktion av diabetesläkemedel. Kunden är en läkemedelsproducent som tillverkar bland annat insulin och insulinanaloger. Denna leverans avser silika för produktion av insulin. Leveransen sker mot en order som nyligen togs, med ett ordervärde om ca 300 TSEK. ”Vi har under en tid samarbetat med denna kund kring rening av ett av deras

Read more »

Nanologica Delivers Silica to Latin-American Customer for Production of Insulin

As a result of Nanologica's product in preparative chromatography, NLAB Saga®, reaching internal quality requirements, silica is now delivered to a customer in Latin America for production of diabetes drugs. The customer is a latin-american pharmaceutical manufacturer that manufactures, among other things, insulin and insulin analogues. This delivery refers to silica for the production of insulin. The delivery is made against a recent order with an order value of about TSEK 300. ”We have for some

Read more »

Nanologica presenterar på Redeye Growth Day

Den 1 juni presenterar CEO Andreas Bhagwani den senaste utvecklingen i Nanologica på Redeye Growth Day. “In Focus”-intervjun direktsänds och kan följas via https://www.redeye.se/events/871323/redeye-growth-day. En introduktion till bolaget inför eventet kan ses här https://www.redeye.se/video/company-prerecorded-presentation/910855/nanologica. För ytterligare information, vänligen kontaktaJohanna JohanssonDirector IR, Communications and Marketingjohanna.johansson@nanologica.com+46 72 211 21 90 Om Nanologica AB (publ)Nanologica tillverkar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. En egenutvecklad produktionsmetod ger bolaget möjligheter att skapa produkter i världsklass, genom att med

Read more »

Nanologica Presents at Redeye Growth Day

On June 1, CEO Andreas Bhagwani will present the latest developments in Nanologica at Redeye Growth Day. The "In Focus" interview will be broadcast live andcan be followed via https://www.redeye.se/events/871323/redeye-growth-day. An introduction to the company before the event can be seen here https://www.redeye.se/video/company-prerecorded-presentation/910855/nanologica. For further information, please contactJohanna JohanssonDirector IR, Communications and Marketingjohanna.johansson@nanologica.com+46 72 211 21 90 About Nanologica AB (publ)Nanologica manufactures and sells nanoporous silica particles for applications within life science. A proprietary production method

Read more »

Changes in Nanologica’s Group Structure and Management Team for Full Focus on Chromatography

Nanologica AB (publ) has decided to focus on Chromatography and the management team is adapted to reflect the new business focus. In order to create the best conditions for success in preparative chromatography, the company's operations are focused on Chromatography and the Drug Development operations are down-prioritized and placed in subsidiaries for future opportunities. The management team is adapted to reflect this and CSO Gary Pitcairn and VP Drug Development Ulf Ericsson will leave the

Read more »

Förändringar i Nanologicas koncernstruktur och ledningsgrupp för fullt fokus på kromatografi

Nanologica AB (publ) har beslutat att fokusera på kromatografi och ledningsgruppen anpassas för att reflektera nytt verksamhetsfokus. För att skapa bästa förutsättningar för framgång inom preparativ kromatografi fokuseras bolagets verksamhet på kromatografi och verksamheten inom drug development nedprioriteras och läggs i dotterbolag för framtida möjligheter. Ledningsgruppen anpassas för att reflektera detta och CSO Gary Pitcairn och VP Drug Development Ulf Ericsson kommer att lämna bolaget för nya möjligheter. “Vårt arbete inom drug development har kommit till

Read more »