Report of the AGM

Kommuniké från extra bolagsstämma i Nanologica AB (publ)

Nanologica AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 7 februari 2022 extra bolagsstämma, varvid beslutet nedan fattades. För mer detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till den fullständiga kallelsen till den extra bolagsstämman. Kallelse till extra bolagsstämma samt fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.nanologica.com. Protokoll från den extra bolagsstämman kommer att tillhandahållas på nämnda webbplats inom två veckor från dagen för stämman. Beslut om godkännande av låneavtal med Flerie Invest AB I enlighet

Read more »

Kommuniké från årsstämma i Nanologica AB (publ)

Nanologica AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 27 maj 2021 sin årsstämma för verksamhetsåret 2020, varvid besluten nedan fattades. Stämman hölls som en s.k. poströstningsstämma och något fysiskt stämmomöte hölls således inte. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.nanologica.com. Protokoll från årsstämman kommer att tillhandahållas på nämnda webbplats inom två veckor från dagen för stämman.

Read more »

Kommuniké från årsstämma i Nanologica AB (publ) avseende räkenskapsåret 2019

Nanologica AB (publ) (”Nanologica eller Bolaget”) höll den 28 maj årsstämma i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs vid bolagsstämman. Fullständiga detaljer avseende besluten framgår av beslutsunderlagen till stämman, se bolagets webbplats www.nanologica.com. Årsredovisning och resultat Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar enligt framlagda redovisningshandlingar och beslutade i enlighet med styrelsens förslag att de ansamlade vinstmedlen om 7 632 298 kr överförs i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte. Ansvarsfrihet Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och

Read more »

Kommuniké från extra bolagsstämma i Nanologica AB (publ)

Nanologica AB (publ) (”Nanologica eller Bolaget”) höll idag extra bolagsstämma i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs vid den extra bolagsstämman. Fullständiga detaljer avseende besluten framgår av beslutsunderlagen till stämman, se bolagets webbplats www.nanologica.com. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL USA, KANADA, JAPAN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID

Read more »

Kommuniké från årsstämma i Nanologica AB (publ) avseende räkenskapsåret 2018

Nanologica AB (publ) (”Nanologica eller Bolaget”) höll idag årsstämma i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs vid bolagsstämman. Fullständiga detaljer avseende besluten framgår av beslutsunderlagen till stämman, se bolagets webbplats www.nanologica.com. Nanologica AB (publ) (”Nanologica eller Bolaget”) höll idag årsstämma i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs vid bolagsstämman. Fullständiga detaljer avseende besluten framgår av beslutsunderlagen till stämman, se bolagets webbplats www.nanologica.com.      A. Årsredovisning och

Read more »

Kommuniké från årsstämma i Nanologica AB (publ) avseende räkenskapsåret 2017

Nanologica AB (publ) (”Nanologica eller Bolaget”) höll idag årsstämma i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs vid bolagsstämman. Fullständiga detaljer avseende besluten framgår av beslutsunderlagen till stämman, se bolagets webbplats www.nanologica.com. A. Årsredovisning och resultat Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar enligt framlagda redovisningshandlingar och beslutade i enlighet med styrelsens förslag att den ansamlade förlusten om – 1 888 788 kr överförs i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.  B. Ansvarsfrihet Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna

Read more »