Report of the AGM

Bulletin from the AGM Nanologica AB (publ)

Nanologica AB (publ) today 16 May 2024 held its Annual General Meeting in Stockholm, at which the following resolutions were adopted. Adoption of the income statement and balance sheet, disposition of resultThe Annual General Meeting adopted the income statement and balance sheet for the company and the group in accordance with the presented accounting documents and resolved, in accordance with the board´s proposal, that the accumulated loss of SEK -75,880,232 shall be carried forward. The

Read more »

Kommuniké från årsstämma i Nanologica AB (publ)

Nanologica AB (publ) höll idag den 16 maj 2024 sin årsstämma i Stockholm, varvid följande beslut fattades. Fastställande av resultat- och balansräkning, disponering av resultatÅrsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och för koncernen enligt framlagda redovisningshandlingar samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ansamlad förlust om -75 880 232 kronor överförs i ny räkning. Beslutet innebär således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023. AnsvarsfrihetÅrsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. Styrelsen och

Read more »

Kommuniké från extra bolagsstämma i Nanologica AB (publ)

Nanologica AB (publ) höll idag extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till den extra bolagsstämman som finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.nanologica.com. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägareBolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som fattades den 30 januari 2024 under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Företrädesemissionen

Read more »

Bulletin from the extraordinary general meeting of Nanologica AB (publ)

Today, Nanologica AB (publ) held an extraordinary general meeting, whereby the following resolutions were adopted. For more detailed information on the content of the resolutions, please see the complete notice of the extraordinary general meeting that is available on the company’s website, www.nanologica.com. Resolution regarding approval of the board of directors’ resolution to issue shares with preferential rights for existing shareholdersThe general meeting resolved to approve the board of directors’ resolution on an issue of new

Read more »

Kommuniké från årsstämma i Nanologica AB (publ)

Stockholm den 4 maj 2023 – Nanologica AB (publ) höll idag sin årsstämma, varvid följande beslut fattades. Fastställande av resultat- och balansräkning, disponering av resultatÅrsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och för koncernen enligt framlagda redovisningshandlingar samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ansamlad förlust om -47 447 399 kronor överförs i ny räkning. Beslutet innebär således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022. AnsvarsfrihetÅrsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet förräkenskapsåret 2022. Styrelsen och styrelsearvodenDe

Read more »

Bulletin from the AGM Nanologica AB (publ)

Stockholm, May 4, 2023 – Nanologica AB (publ) today held its Annual General Meeting, at which the following resolutions were adopted. Adoption of the income statement and balance sheet, disposition of profit or lossThe Annual General Meeting adopted the income statement and balance sheet for the company and for the group in accordance with the presented accounting documents and resolved, in accordance with the board's proposal, that the accumulated loss of SEK -47,447,399 be carried

Read more »