Financial calendar

Nanologica Announces Date Change for Annual Report

Nanologica AB (publ) has changed the previously disclosed publication date of April 23, 2021 for the company’s annual report 2020 to May 5, 2021. Financial calendar 2021 Interim report January-March 2021                         April 23, 2021 Annual Report 2020                                                  May 5, 2021 Interim report January-June 2021               

Read more »

Nanologica Announces Date Change for Interim Reports for First and Second Quarter

Nanologica AB (publ) has changed the previously disclosed publication date of May 7, 2021 for the Company’s interim report for the first quarter 2021 to April 23, 2021. In addition, the date for the interim report for the second quarter 2021 has been changed from August 27, 2021 to July 9, 2021. Financial calendar 2021 Interim report January-March 2021                          April 23, 2021 Annual

Read more »

Nanologica ändrar datum för publicering av delårsrapporter

Nanologica AB (publ) har ändrat datum för publicering av bolagets delårsrapport för första kvartalet 2021 från den 7 maj till den 23 april. Utöver detta har bolaget ändrat datum för publicering av delårsrapport för andra kvartalet 2021 frånden 27 augusti till den 9 juli. Finansiell kalender 2021Delårsrapport januari-mars 2021 23 april, 2021Årsredovisning 2020 23 april, 2021Delårsrapport januari-juni 2021 9 juli, 2021Delårsrapport januari-september 2021 29 oktober, 2021 För ytterligare information, vänligen kontakta:Johanna Johansson, IR NanologicaTel: +46

Read more »

Nanologica ändrar datum för publicering av bokslutskommuniké 2019

Nanologicas bokslutskommuniké kommer att publiceras eftermiddagen fredagen den 7 februari, istället för 14 februari som tidigare meddelats. För ytterligare information, vänligen kontakta: Johanna Johansson, IR Nanologica Tel: +46 72 211 21 90 eller e-mail: johanna.johansson@nanologica.com Om Nanologica AB (publ) Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom drug delivery

Read more »

Nanologica ändrar datum för publicering av halvårsrapport 2019

Nytt datum för halvårsrapporten är tisdag den 27 augusti 2019 istället för 22 augusti som tidigare meddelats. Kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2019 publiceras den 22 november och bokslutskommunikén för 2019 publiceras den 14 februari 2020, som tidigare meddelats. För ytterligare information, vänligen kontakta: Andreas Bhagwani, vd Nanologica Tel: +46 70 316 17 02 eller e-mail: andreas.bhagwani@nanologica.com  Om Nanologica AB (publ) Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom

Read more »

Nytt datum för kvartalsrapport

Nanologica senarelägger kvartalsrapporten för perioden januari – mars 2018 till 30 maj. Nanologica uppdaterar sin rapporteringskalender och senarelägger kvartalsrapporteringen från den 25 april till den 30 maj. Övriga rapporteringsdagar ligger kvar som tidigare. För ytterligare information, vänligen kontakta: Andreas Bhagwani, VD i Nanologica Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post andreas.bhagwani@nanologica.com Kort om Nanologica AB (publ) Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som

Read more »