Corporate Action

Nanologica’s Rights Issue Registered – Conversion of BTA to Shares

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG, NEW ZEALAND, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE ADDITIONAL REGISTRATION OR OTHER MEASURES. Nanologica AB's (publ) rights issue of shares that ended on October 5, 2022 has today been registered with the Swedish Companies Registration Office. The

Read more »

Nanologicas företrädesemission registrerad – omvandling av BTA till aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONG KONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Nanologica AB:s (publ) företrädesemission av aktier som avslutades den 5 oktober 2022 har idag registrerats hos Bolagsverket. Företrädesemissionen tecknades till 85 procent och innebar att bolaget tillfördes 79,8

Read more »

Change of Number of Shares in Nanologica AB (publ)

The number of shares and votes in Nanologica AB (publ) has changed during the month of October as a result of the completion of the previously communicated preferential rights issue. As previously communicated, Nanologica's board of directors on August 23, 2022, decided on a new share issue of approximately MSEK 94 with preferential rights for existing shareholders, in order to finance intensified investments in preparative chromatography. On October 10, Nanologica announced that the rights issue

Read more »

Förändring av antal aktier i Nanologica AB (publ)

Antalet aktier och röster i Nanologica AB har ändrats under oktober månad till följd av genomförandet av den tidigare kommunicerade företrädesemissionen. Som tidigare kommunicerats beslutade Nanologicas styrelse den 23 augusti 2022 om en nyemission om cirka 94 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare i syfte att finansiera intensifierade satsningar inom preparativ kromatografi. Den 10 oktober meddelade Nanologica att företrädesemissionen tecknats till 85 procent och att Nanologica genom företrädesemissionen tillförts cirka 79,8 MSEK, före emissionskostnader. Företrädesemissionen

Read more »

Nanologica Raises MSEK 79,8 in Rights Issue

 NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG, NEW ZEALAND, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE ADDITIONAL REGISTRATION OR OTHER MEASURES.  Nanologica AB (publ) (”Nanologica" or the "Company") today announces the outcome of the new shares issue with preferential rights for Nanologica's existing shareholders (the

Read more »

Nanologica tillförs 79,8 MSEK i företrädesemission

Nanologica AB (publ) (”Nanologica” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den nyemission av aktier med företrädesrätt för Nanologicas befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 23 augusti 2022 och som godkändes av extra bolagsstämma den 15 september 2022. Företrädesemissionen tecknades till 85 procent, varav 36,6 procent tecknades av garanten, och Nanologica tillförs därmed cirka 79,8 MSEK före emissionskostnader, med följd att Bolaget säkerställer finansiering för intensifierade satsningar och investeringar inom preparativ kromatografi. EJ FÖR

Read more »