Issuance

Nanologica gör riktad emission om ca 57,1 MSEK, Swedbank Robur Medica ny storägare med 9,0 procent

Nanologica AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av 5 539 815 aktier, motsvarande ca 57,1 MSEK till institutionella och kvalificerade privata investerare. I emissionen som blev övertecknad tecknar Swedbank Robur Medica aktier för ca 25,8 MSEK och blir därmed ny större ägare i Nanologica med ca 9,0 procent av aktiekapitalet. ”Emissionen tillför kapital som gör att vi kan accelerera våra tillväxtsatsningar inom flera områden, i syftet att etablera Nanologica som en betydande och lönsam aktör

Read more »

Nanologica avser genomföra en riktad nyemission

Nanologica AB (publ) avser att genomföra en nyemission om högst 5,5 miljoner aktier riktad till institutionella och kvalificerade privata investerare. Emissionslikviden ska användas till att accelerera utvecklingen av tillväxtdrivande projekt inom bolagets båda affärsområden. EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE

Read more »

Nanologicas företrädesemission registrerad – omvandling av BTA till aktier

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Singapore, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Nanologica AB (publ) har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 26 mars 2020. Företrädesemissionen tecknades till 100 procent och innebar att bolaget tillfördes 55,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är den 20 april 2020. Avstämningsdag är onsdagen

Read more »

Nanologica tillförs 55,4 MSEK i fulltecknad företrädesemission

Styrelsen för Nanologica AB (publ) (”Nanologica” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den nyemission av aktier med företrädesrätt för Nanologicas aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 7 februari 2020 och som godkändes av extra bolagsstämma den 26 februari 2020. Företrädesemissionen fulltecknades och Nanologica tillförs därmed 55,4 MSEK före emissionskostnader, med följd att Bolaget säkerställer finansiering för fortsatt produktionsetablering av silika samt utveckling av Bolagets drug delivery-plattform. EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT

Read more »

Nanologica genomför en företrädesemission om ca 55,4 MSEK för att finansiera tillväxtsatsningar

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Styrelsen för Nanologica AB (publ), (”Nanologica” eller ”Bolaget”) beslutade idag, den 7 februari 2020, att genomföra en företrädesemission om ca 55,4 MSEK. Villkoren i företrädesemission innebär att tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1)

Read more »

Utfall i Nanologicas företrädesemission

Styrelsen för Nanologica AB (publ) (”Nanologica” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av en extra bolagsstämma den 11 april 2018. Sammanräkningen visar att 6 425 511 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 46,4 procent av företrädesemissionen. 202 608 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 1,5 procent av emissionen. Därutöver tecknades 5 373 876 aktier av emissionens garanter enligt ingångna emissionsgarantiavtal, motsvarande cirka 38,8

Read more »