Issuance

Nanologica’s Rights Issue Registered – Conversion of BTA to Shares

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG, NEW ZEALAND, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE ADDITIONAL REGISTRATION OR OTHER MEASURES. Nanologica AB's (publ) rights issue of shares that ended on October 5, 2022 has today been registered with the Swedish Companies Registration Office. The

Read more »

Nanologicas företrädesemission registrerad – omvandling av BTA till aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONG KONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Nanologica AB:s (publ) företrädesemission av aktier som avslutades den 5 oktober 2022 har idag registrerats hos Bolagsverket. Företrädesemissionen tecknades till 85 procent och innebar att bolaget tillfördes 79,8

Read more »

Nanologica Raises MSEK 79,8 in Rights Issue

 NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG, NEW ZEALAND, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE ADDITIONAL REGISTRATION OR OTHER MEASURES.  Nanologica AB (publ) (”Nanologica" or the "Company") today announces the outcome of the new shares issue with preferential rights for Nanologica's existing shareholders (the

Read more »

Nanologica tillförs 79,8 MSEK i företrädesemission

Nanologica AB (publ) (”Nanologica” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den nyemission av aktier med företrädesrätt för Nanologicas befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 23 augusti 2022 och som godkändes av extra bolagsstämma den 15 september 2022. Företrädesemissionen tecknades till 85 procent, varav 36,6 procent tecknades av garanten, och Nanologica tillförs därmed cirka 79,8 MSEK före emissionskostnader, med följd att Bolaget säkerställer finansiering för intensifierade satsningar och investeringar inom preparativ kromatografi. EJ FÖR

Read more »

Nanologica genomför en företrädesemission om 94 MSEK för att intensifiera bolagets satsningar inom kromatografi

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONG KONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Styrelsen för Nanologica AB (publ) (”Nanologica” eller Bolaget”) beslutade idag, den 23 augusti 2022, att genomföra en företrädesemission om ca 94 MSEK under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande

Read more »

Nanologicas företrädesemission registrerad – omvandling av BTA till aktier

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Hongkong, Singapore, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Nanologica AB (publ) har genomfört en riktad emission av aktier som avslutades den 26 maj 2020. Emissionen tillförde bolaget 57,1 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och BTA (betald tecknad aktie) omvandlades till aktier tisdagen den 9 juni 2020. Efter omvandling av BTA till aktier uppgår totalt antal aktier i Nanologica

Read more »