Prospectus

Offentliggörande av memorandum samt inledande av teckningstiden

Med anledning av att teckningstiden i företrädesemissionen inleds i morgon publiceras härmed memorandum på Nanologicas, AktieTorgets samt Redeyes respektive hemsidor. Teckningstiden löper från och med den 21 september till och med den 5 oktober 2016. Vid full teckning ger emissionen Nanologica ett tillskott på ca 22,7 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen i emissionen uppgår till 18 kronor per aktie. Nyemissionen i sammandrag Omfattning:                   Högst 1 259 305 nya aktier ges ut, vilket vid full teckning innebär att

Read more »

Nanologica AB (publ) offentliggör prospekt gällande nyemission och notering på AktieTorget

Nanologica offentliggör härmed prospektet gällande nyemissionen. Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget lanserar sin första produktserie inom analytisk kromatografi samtidigt som Nanologicas drug delivery-teknologi möter stort intresse bland stora läkemedelsbolag. För att finansiera fortsatt expansion genomför bolaget en spridningsemission där allmänheten bjuds in att teckna aktier. Nanologica kombinerar ett unikt kunnande inom materialteknik med ett genuint intresse för att lösa verkliga problem. Bolagets nanoporösa silika har

Read more »