Prospectus

Nanologica Publishes Prospectus in Connection with Rights Issue

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OCH TO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE UNLAWFUL, BE SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS OR REQUIRE ADDITIONAL REGISTRATION OR OTHER MEASURES. Nanologica AB (publ) (”Nanologica” or the “Company”) publishes a prospectus in connection with the rights issue of shares corresponding to

Read more »

Nanologica offentliggör prospekt avseende företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Nanologica AB (publ) (”Nanologica” eller ”Bolaget”) offentliggör prospekt med anledning av den företrädesemission av aktier motsvarande cirka 54,2 MSEK som beslutades av styrelsen den 30 januari

Read more »

Nanologica Publishes Prospectus in Connection with Preferential Rights Issue

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG, NEW ZEALAND, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE ADDITIONAL REGISTRATION OR OTHER MEASURES. The Board of Directors of Nanologica AB (publ) ("Nanologica" or the Company") announced on 23 August 2022 that the Board of Directors has resolved

Read more »

Nanologica offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONG KONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Styrelsen för Nanologica AB (publ) (”Nanologica” eller Bolaget”) offentliggjorde den 23 augusti 2022 att styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier motsvarande cirka 94 MSEK (”Företrädesemissionen”). Styrelsens

Read more »

Nanologica Publishes Prospectus in Connection with the Listing on Nasdaq Stockholm

On 11 March 2022, Nanologica AB (publ) announced that Nasdaq Stockholm’s Listing Committee had approved that the company’s shares are admitted to trading on Nasdaq Stockholm’s main market, conditioned upon customary conditions being fulfilled. The prospectus prepared in connection with the listing has today been approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority and is now available on Nanologica’s website www.nanologica.com and will be made available on the Swedish Financial Supervisory Authority’s website www.fi.se.

Read more »

Nanologica offentliggör prospekt i samband med notering på Nasdaq Stockholm

Nanologica AB (publ) meddelade den 11 mars 2022 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt att bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad, villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls. Det prospekt som upprättats i samband med noteringen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Nanologicas webbplats, www.nanologica.com, samt kommer finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se. Länk till prospekt: https://nanologica.com/wp-content/uploads/2022/03/Prospekt-Nanologica-2022-03-21.pdf Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är tisdagen den 29

Read more »