Kommentar från vd Andreas Bhagwani gällande företrädesemission

Vd Andreas Bhagwani kommenterar Nanologicas företrädesemission om upp till 94 MSEK som annonserades den 23 aug 2022. Företrädesemissionen görs i syfte att kunna intensifiera bolagets satsningar inom preparativ kromatografi.

 

Share this: