Inbjudan till presentation av Nanologicas bokslutskommuniké för 2016 den 23 februari 2017

Nanologica AB (publ) offentliggör bokslutskommunikén för 2016 den 23 februari 2017.

Med anledning av detta bjuder företaget in till webbpresentation som hålls av bolagets VD Andreas Bhagwani. Presentationen sänds kl 10:00 på https://nanologica.com/sv/investor-relations/presentationer/

Bokslutskommunikén kommer att offentliggöras på sedvanligt sätt och när den är offentliggjord kommer den att finnas tillgänglig på bolagets hemsida.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, VD i Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas@nanologica.com

Om Nanologica

Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsformulering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 19 medarbetare av tio nationaliteter, varav tio med doktorsgrad. För  ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Pressmeddelandet som pdf

Share this: