Inbjudan till Nanologicas investerarträffar i september 2016

Inför den planerade nyemissionen i Nanologica AB (publ) kommer VD Andreas Bhagwani att presentera bolagets verksamhet och framtidsplaner på de investerarträffar som listas nedan. Samtliga event är kostnadsfria men kräver föranmälan.

 

Datum Event Plats Arrangör och anmälan
12 september Aktiedagen i Stockholm Stockholm Waterfront Congress Center,

Nils Ericsson Plan 4

Aktiespararna Event,

klicka här för anmälan

20 september Investor Forum Kalmar Guldfågeln Arena, Trångsundsvägen 40 Redeye och Aktiespararna, klicka här för anmälan
26 september Aktiedagen i Göteborg Svenska Mässan, Mässans Gata 24 Aktiespararna Event,

klicka här för anmälan

28 september Aktiedagen i Malmö Kockum Fritid,

Västra Varvsgatan

Aktiespararna Event,

klicka här för anmälan

 

Nyemissionen är villkorad av godkännande av en extra bolagsstämma som hålls den 12 september. Investeringsmemorandum beräknas publiceras den 20 september och teckningstiden är planerad att löpa från den 21 september till den 5 oktober.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani,  VD i Nanologica

Tel : +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas@nanologica.com

Om Nanologica

Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 19 medarbetare av tio nationaliteter och varav tio med doktorsgrad. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Pressmeddelandet som pdf

Share this: