Företrädesemission 2020

företrädesemission 2020

Styrelsen för Nanologica AB (publ) beslutade den 7 februari 2020 om en företrädesemission om cirka 55,4 MSEK. Information gällande emissionen finns i menyflikarna till vänster.

 

Utfall företrädesemission 2020

Nanologica tillförs 55,4 MSEK i fulltecknad företrädesemission