Förändring av antal aktier i Nanologica AB

Översättning

Delar av Nanologicas optionsprogram 2018/21 har lösts in av optionsinnehavarna, vilket medför en ökning av antalet aktier i bolaget med 17 630 till 27 794 480 aktier. Aktiekapitalet ökar som en följd av detta med 7 228,79 SEK till 11 396 509,12 SEK.  

Vid Nanologicas årsstämma den 31 maj 2018 beslutades om att inrätta ett incitamentsprogram om maximalt 484 883 teckningsoptioner för bolagets anställda. Varje teckningsoption ger rätten att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 9,3 SEK under perioden 1 juli 2018 till 1 juli 2021. Av optionsprogrammet tecknades totalt 467 199 optioner.

Till följd av att delar av optionsprogrammet har lösts in av optionsinnehavarna ökar Nanologicas aktiekapital med 7 228,79 SEK till 11 396 509,12 SEK, samt antalet aktier med 17 630 till
27 794 480. Nanologica har därmed tillförts 163 959 SEK i likvida medel. I optionsprogrammet 2018/21 återstår 389 826 optioner för inlösen senast 1 juli 2021.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, IR Nanologica
Tel: +46 72 211 21 90
E-mail: johanna.johansson@nanologica.com

 

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom drug development, dels inom kromatografi, en teknik som används för separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare behandlingar för patienter världen över genom teknikplattformen NLAB Silica™. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Denna information är sådan information som Nanologica AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2021.

 

2021-02-26 Förändring av antal aktier i Nanologica AB

Share this: