Flaggningsmeddelande

Nanologica AB informerar om två aktieägare som har ökat respektive minskat sitt aktieinnehav till över respektive under 10%

Verkställande direktör Andreas Bhagwani har via bolaget Vega Bianca AB efter avslutad emission den 4 maj ökat sitt innehav i Nanologica AB med 1 262 523 aktier. Vega Bianca AB ägde sedan tidigare 420 841 aktier (9,1%) och efter emissionen uppgår innehavet till totalt 1 683 364 aktier, motsvarande 10,1% av aktiekapitalet.

Min tro på Nanologica är fortsatt väldigt stark, vilket min investering i bolaget också visar. Vi jobbar hårt för att vända verksamheten till en stark och lönsam tillväxt och för att skapa ett långsiktigt aktieägarvärde” säger Andreas Bhagwani, vd Nanologica.

Rahal Investment AB har efter avslutad emission den 4 maj minskat sitt innehav, uttryckt som andel, i Nanologica till 3,1% från tidigare 11,3%. Aktieantalet om 522 498 aktier är dock oförändrat.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Andreas Bhagwani, vd Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post andreas.bhagwani@nanologica.com

Kort om Nanologica AB (publ)
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av molekyler, ex. läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. För mer information, besök www.nanologica.com.

Pressmeddelandet som pdf

Share this: