Eva Osterman ny CFO

Nanologica har utsett Eva Osterman till ny CFO. Eva Osterman tillträder tjänsten den 6 mars 2017.

Eva Osterman kommer närmast från en bred roll hos Lantmännen där hon varit Group Controller, Transition Manager M&A samt även haft ansvar för intern kontroll och finansiell rapportering. Hon har tidigare även varit Financial Controller på PwC samt innehaft olika ekonomiroller på AstraZeneca.

“Eva får en viktig roll när vi nu växlar upp Nanologica med nya produkter, större produktion och verksamhet i Indien. Hennes erfarenhet, kompetens och driv kommer att vara mycket värdefulla för oss under kommande år”, säger Nanologicas VD Andreas Bhagwani.

Eva Osterman efterträder Stina Elofsson som beslutat sig för att lämna Nanologica.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Andreas Bhagwani, VD i Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas@nanologica.com

Om Nanologica

Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsformulering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 19 medarbetare av tio nationaliteter, varav tio med doktorsgrad. För  ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Denna information är sådan information som Nanologica AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2017.

Pressmeddelandet som pdf

Share this:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print