Pressmeddelanden

Läs mer:

Kategorier

Arkiv per år

RSS

Kommuniké årsstämma

Nanologica AB (publ) höll den 1 juni 2017 årsstämma för räkenskapsåret 2016 i Stockholm. Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag. Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämman fastställde styrelsens arvode till totalt 578 500 kr, varav 133 500 kr till styrelsens ordförande och 89 000 kr vardera till övriga ledamöter. Stämman valde följande styrelseledamöter intill utgången av nästa årsstämma: Eva

Read more »

Nanologica erhåller lån om 16 MSEK

Nanologica erhåller ett lån om 16 MSEK som löper på ett år från 1 juni 2017 från ett konsortium om fyra investerare. Lånet kan förlängas i ytterligare ett år om alla parter önskar. Den effektiva kostnaden för lånet är 11.4% av lånebeloppet.  ”Efter en grundlig genomgång känner vi stor tilltro till att våra produkter är mycket konkurrentskraftiga ur både kvalitets- och prisperspektiv. Däremot måste vi ge kunderna ett bättre stöd, vilket vi nu gör. Med

Read more »

Nanologica fokuserar på applikationer och marknad efter svag försäljningsstart

Nanologica justerar sin organisation för att bättre stödja introduktionen av bolagets produkter i Indien efter en svag försäljningsstart. Bolaget satsar inom marknads- och applikationsutveckling och minskar inom produktion. Finansieringen förstärks med ett lån på 16 MSEK för att kompensera att bedömd break-even förskjuts till 2018.   ”Efter en grundlig genomgång känner vi stor tilltro till att våra produkter är mycket konkurrentskraftiga ur både kvalitet, prestation och prisbild. Däremot måste vi ge kunderna ett bättre stöd,

Read more »