Pressmeddelanden

Läs mer:

Kategorier

Arkiv per år

RSS

Nanologica rekryterar VP Drug Development

Nanologica har rekryterat Ulf Ericsson som VP Drug Development som en del i strategin att öka fokus på inhalation och respiratoriska sjukdomar inom affärsområdet drug development. Ulf Ericsson kommer att ansvara för att leda arbetet med att utveckla inhalerbara läkemedel. För att accelerera utvecklingen av inhalationsplattformen NLAB Spiro® har Ulf Ericsson rekryterats som VP Drug Development. I rollen ingår att leda strategin för och arbetet med utveckling och kommersialisering av plattformen. “ Vi tror att

Read more »

Kommuniké från årsstämma i Nanologica AB

Nanologica AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 27 maj 2021 sin årsstämma för verksamhetsåret 2020, varvid besluten nedan fattades. Stämman hölls som en s.k. poströstningsstämma och något fysiskt stämmomöte hölls således inte. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.nanologica.com. Protokoll från årsstämman kommer att tillhandahållas på nämnda webbplats inom två veckor från dagen för stämman.

Read more »

Nanologica’s Patent Application Published

Nanologica’s patent application titled ”New compositions comprising amorphous nanoporous silica particles” has been published. The invention relates to new pharmaceutical compositions, their use as medical treatments and particularly to their administration to the lung to treat lung diseases. Patent applications are published 18 months after the application date and is a step in the process of having a patent granted.   For further information, please contact: Johanna Johansson, IR Nanologica Ph: +46 72 211 21 90

Read more »

Kallelse till årsstämma i Nanologica AB (publ)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Någon fysisk sammankomst kommer således inte att hållas. Rätt att delta vid stämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara registrerad i

Read more »

Nanologicas delårsrapport jan-mar 2021

PERIODEN I KORTHET FINANSIELL SAMMANFATTNING ·         Nettoomsättningen ökade med 54 procent till 5 622 TSEK (3 654) Rörelseresultatet uppgick till -6 768 TSEK (-6 032) Resultatet efter skatt uppgick till -7 845 TSEK (-6 705) Resultat per aktie var -0,28 SEK (-0.40) Likvida medel uppgick på balansdagen till 57 069 TSEK (1 273)   VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN ·         Testmaterial från uppskalning till volymproduktion av silika godkänns ·         Vetenskapliga rådgivare inom inhalation anlitas ·         Ramavtal med läkemedelsbolaget

Read more »