Pressmeddelanden

Läs mer:

Kategorier

Arkiv per år

RSS

Nanologica avslutar NIC-001

Nanologica AB har beslutat att avsluta sitt projekt med läkemedelskandidaten NIC-001 för behandling av gastropares innan den planerade kliniska studien påbörjas, för att fokusera bolagets resurser på fortsatt utveckling av inhalationsplattformen NLAB Spiro®. Stängningen av projektet är en följd av att bolagets strategi inom affärsområdet drug development framgent fokuseras på inhalation och respiratoriska sjukdomar, samt av att de kommersiella förutsättningarna för NIC-001 har förändrats. I och med att projektet avslutas överförs interna resurser till inhalationsprojekt

Read more »

Nanologica rekryterar Chief Scientific Officer

Nanologica har rekryterat Gary Pitcairn som Chief Scientific Officer som ett led i strategin att öka fokus på inhalation och respiratoriska sjukdomar, samt för att accelerera utvecklingen av bolagets teknologiplattform för inhalation, NLAB Spiro®. Nanologica utforskar nya möjligheter inom inhalation och respiratoriska sjukdomar och har rekryterat Gary Pitcairn som bolagets förste Chief Scientific Officer. Gary, som under 2021 varit en av Nanologicas vetenskapliga rådgivare inom inhalation, tillträder från och med den 23 augusti rollen som

Read more »

Första toxstudien för Nanologicas inhalationsplattform NLAB Spiro® slutförd

Nanologica har genomfört den första delstudien inom toxprogrammet för inhalationsplattformen NLAB Spiro®. Programmet går nu vidare med ytterligare delstudier. NLAB Spiro® är Nanologicas teknologiplattform för inhalation. För att validera plattformens säkerhet genomförs toxstudier i flera steg, där den första delstudien nu är avslutad. Resultat från delstudien beräknas kunna presenteras under tredje kvartalet. Under andra halvåret fortsätter programmet med fler delstudier, däribland studier med intressanta läkemedelssubstanser för inhalation, i syfte att visa plattformens mångsidighet och för

Read more »

Inlösen av optionsprogram i Nanologica AB

Nanologicas optionsprogram 2018/21 har lösts in av optionsinnehavarna, vilket medför en ökning av antalet aktier i bolaget med 371 346 till 28 165 826 aktier. Aktiekapitalet ökar som en följd av detta till 11 548 761 SEK.   Vid Nanologicas årsstämma den 31 maj 2018 beslutades om att inrätta ett incitamentsprogram om maximalt 484 883 teckningsoptioner för bolagets anställda. Varje teckningsoption ger rätten att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 9,3 SEK under perioden

Read more »

Nanologicas patent godkänt i Australien

Den australiensiska patentmyndigheten har beviljat Nanologicas patent med titeln ”A process for manufacturing porous silica particles loaded with at least one bioactive compound adapted for lung, nasal, sublingual and/or pharyngeal delivery”. Patentet skyddar bolagets teknologiplattform NLAB Spiro® genom att ge ensamrätt på metoder för att tillverka partiklar som laddas med läkemedel för administrering genom bland annat inhalation. ”Det här patentet godkändes i Europa förra året och det är nu glädjande att vi utökar det geografiska

Read more »

Nanologicas vd säljer aktier och köper optioner

Vd Andreas Bhagwani har privat och via sitt bolag Vega Bianca AB avyttrat 323 000 aktier i Nanologica AB av privatekonomiska skäl. Samtidigt löser han in 227 566 optioner till aktier. Efter transaktionerna uppgår Andreas Bhagwanis innehav i Nanologica AB till 2 019 764 aktier, motsvarande 7,3 procent av bolagets totala antal aktier, samt 165 000 optioner. ”Försäljningen görs av privatekonomiska skäl. Nanologica är fortsatt min största investering och mitt engagemang och min starka tilltro

Read more »