Pressmeddelanden

Läs mer:

Kategorier

Arkiv per år

RSS

Studiedesign för Nanologicas fas IIa-studie inom gastropares fastställd

Nanologica meddelar idag att studiedesignen för fas IIa-studien av läkemedelskandidaten NIC-001 på gastroparespatienter har fastställts. NIC-001 är en omformulering av metoklopramid, en redan godkänd aktiv substans, där Nanologicas teknologiplattform nyttjas för att tillföra patienten den aktiva substansen via en, för indikationen, ny administrationsväg. Studien är en fas IIa cross-over explorativ studie på gastroparespatienter och syftar till att mäta mängden substans i blodet och jämföra gentemot den formulering som idag finns på marknaden. Prototypformuleringen har varit

Read more »

Nya slutkunder i Kina inom livsmedels- och läkemedelskontroll

Nyhetsbrev Nanologicas SVEA-kolonner finns nu hos ytterligare tre institut för livsmedels- och läkemedelskontroll i Kina. Det är Anhui Institute for Food & Drug Control, Tianjin Institute for Drug Control och Gansu Institute for Drug Control som nu använder Nanologicas analytiska kolonner i sin verksamhet, genom distributören Yunbo Technology (Beijing) Co:s försorg. ”Vi är väldigt glada över den start vårt samarbete med Yunbo i Kina har fått. Dels har nya slutkunder redan rekryterats, dels har överföringen

Read more »

Delårsrapport jan-sep 2018

FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen uppgick till 1 869 TSEK (198), varav tredje kvartalet 1 065 TSEK (190) Rörelsens kostnader uppgick till -18 763 TSEK (-20 468), varav tredje kvartalet -6 335 TSEK (-6 153) Resultatet efter skatt uppgick till -16 311 TSEK (-18 309), varav tredje kvartalet -4 881 TSEK (-4 858) Resultat per aktie var -1,64 SEK (-3,97), varav tredje kvartalet -0,29 SEK (-1,05) Likvida medel uppgick på balansdagen till 22 813 TSEK (5 804)

Read more »

Nanologicas valberedning utsedd inför årsstämman 2019

I enlighet med beslut på årsstämman den 31 maj 2018 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en har erbjudits att utse en representant att utgöra valberedning i Nanologica AB. De tre största aktieägarna eller ägargrupperna har utsett var sin representant så att valberedningen inför årsstämman 2019 nu består av följande tre ledamöter: Thomas Eldered (Flerie Invest AB via UBS Europe SE Luxembourg Branch) Angelique Angervall (Vega Bianca

Read more »

Ersättning för licensavtalet

Nanologica har erhållit en ersättning om 2 MSEK från licensavtalet med INIM Pharma, numera Vicore Pharma. Vicore avser använda Nanologicas teknologi i ett eller flera projekt. Som tidigare meddelats ingick Nanologica i maj ett licensavtal med INIM Pharma, avseende en del av sin teknologiplattform. Utbetalningen av ersättningen har triggats av att projektet nu har finansierats upp genom att Vicore Pharma förvärvat INIM Pharma och därefter genomfört en nyemission. Vicore Pharma har nu startat det projekt

Read more »

Nanologica utökar sin teknologiplattform

En av Nanologicas patentansökningar har idag blivit publik. Genom patentet söker Nanologica att stärka och utöka sin teknologiplattform och adderar bland annat inhalation som administrationsväg. Teknologin bedöms ha möjlighet att lösa en del av de utmaningar som omgärdar administration av läkemedel via inhalation och befinner sig i ett tidigt skede.  ”Inhalation är för oss väldigt intressant av flera anledningar. Vi ser betydande potential i att genom omformulering av godkända aktiva substanser hitta mer effektiva behandlingar

Read more »