Press releases

Read more:

Categories

Archive per year

Nanologica to attend BIO-Europe Nov. 11-13 in Hamburg for partnering discussions

Nanologica will be attending BIO-Europe in Hamburg, Nov. 11-13, to meet with potential pharmaceutical partners regarding co-development and licensing of NIC-001, Nanologica’s drug candidate for treating gastroparesis, as well as seeking partnership for further drug delivery applications using NLAB Silica™. Nanologica’s drug delivery platform NLAB Silica™ consists of nanoporous amorphous proprietary silica particles. By loading the API in NLAB Silica™ particles, Nanologica can overcome several of the challenges that prevent or limit effective treatment of

Read more »

Nanologicas valberedning utsedd inför årsstämman 2020

I enlighet med beslut på årsstämman den 29 maj 2019 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en har erbjudits att utse en representant att utgöra valberedning i Nanologica AB. De tre största aktieägarna eller ägargrupperna har utsett var sin representant så att valberedningen inför årsstämman 2020 nu består av följande tre ledamöter: Thomas Eldered (Flerie Invest AB) – ordförande Angelique Angervall (Vega Bianca AB) Mikael Lönn Valberedningen

Read more »

Nanologica stärker bolagets kassa genom lån om 3 MSEK

Nanologica AB har upptagit lån om 3 MSEK inom de kreditramar som tecknats med Thomas Eldered. Lånet som upptagits stärker bolagets kassa och ligger inom den kreditram som tecknades med Thomas Eldered i samband med att Nanologica startade storskalig produktion hos kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solution i England. Thomas Eldered är Nanologicas största ägare genom bolaget Flerie Invest AB och således närstående till Nanologica. Efter transaktionen kvarstår 14 MSEK inom kreditramen.   För ytterligare information, vänligen

Read more »

Nanologicas samarbetsprojekt förlängt

Avtalet mellan Nanologica och AstraZeneca om att i ett gemensamt projekt utvärdera Nanologicas patentsökta teknologi applicerad på en av AstraZenecas läkemedelssubstanser har förlängts. Utvärderingen av Nanologicas drug delivery-plattform NLAB Silica™ inleddes i början av 2019. Det har nu beslutats om att förlänga och utöka detta samarbetsprojekt. Förlängningen regleras under det utvärderingsavtal som tecknades i januari 2019. Förlängningen innebär att Nanologicas plattform ytterligare kommer att utvärderas i syfte att förbättra formuleringen för en läkemedelssubstans. ” Vi

Read more »

Nanologica’s collaboration project prolonged

The agreement between Nanologica and AstraZeneca for the evaluation of Nanologica’s pending patented technology applied to AstraZeneca materials has been extended. The evaluation of the NLAB Silica™ drug delivery platform started at the beginning of 2019. It has now been decided to prolong and expand this collaboration project. The extension of the project is regulated under the same feasibility agreement as signed in January 2019. This extension will further evaluate Nanologica’s platform for the purpose

Read more »

Flaggningsmeddelande

Nanologica AB informerar om att Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension har ökat sitt aktieinnehav till över 5% i Nanologica AB. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension har ökat sitt aktieinnehav i Nanologica AB till 881 576 aktier, motsvarande 5,3% av såväl kapitalet som rösterna, från tidigare 813 133 aktier, motsvarande 4,9%.   Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market.     För ytterligare information, vänligen kontakta: Andreas Bhagwani, vd Nanologica Tel: +46 70 316 17 02 eller e-mail:

Read more »