Press releases

Read more:

Categories

Archive per year

Nanologica Recruits VP Drug Development

Nanologica has recruited Ulf Ericsson as VP Drug Development as part of the strategy to enhance focus on the respiratory field and inhalation, within the business area Drug Development. Mr. Ericsson will be responsible for leading the work on developing inhalable pharmaceuticals.     To accelerate the development of the NLAB Spiro® inhalation platform, Ulf Ericsson has been recruited as VP Drug Development. The position includes leading efforts and strategy for the development and commercialization of

Read more »

Kommuniké från årsstämma i Nanologica AB

Nanologica AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 27 maj 2021 sin årsstämma för verksamhetsåret 2020, varvid besluten nedan fattades. Stämman hölls som en s.k. poströstningsstämma och något fysiskt stämmomöte hölls således inte. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.nanologica.com. Protokoll från årsstämman kommer att tillhandahållas på nämnda webbplats inom två veckor från dagen för stämman.

Read more »

Nanologica’s Patent Application Published

Nanologica’s patent application titled ”New compositions comprising amorphous nanoporous silica particles” has been published. The invention relates to new pharmaceutical compositions, their use as medical treatments and particularly to their administration to the lung to treat lung diseases. Patent applications are published 18 months after the application date and is a step in the process of having a patent granted.   For further information, please contact: Johanna Johansson, IR Nanologica Ph: +46 72 211 21 90

Read more »

Nanologica Publishes Annual Report for 2020

Nanologica hereby announces that the annual report for 2020 has been published. The report is available on the company’s website www.nanologica.com.   For further information, please contact: Johanna Johansson, IR Nanologica Ph: +46 72 211 21 90 or e-mail: johanna.johansson@nanologica.com   About Nanologica AB (publ) Nanologica manufactures, develops, and sells nanoporous silica particles for applications within life science. Nanologica is world-leading in controlling the shape, size, porosity, and surface characteristics of silica particles. Through the two

Read more »

Kallelse till årsstämma i Nanologica AB (publ)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Någon fysisk sammankomst kommer således inte att hållas. Rätt att delta vid stämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara registrerad i

Read more »

Nanologica Interim Report Jan-Mar 2021

SUMMARY OF THE PERIOD FINANCIAL OVERVIEW Net revenue increased by 54 percent to TSEK 5,622 (3,654) The operating profit and loss for the period was TSEK -6,768 (-6,032) Profit and loss after tax for the period was TSEK -7,845 (-6,705) Earnings per share for the period was SEK -0.28 (-0.40) Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to TSEK 57,069 (1,273)   SIGNIFICANT EVENTS DURING THE FIRST QUARTER Test material from

Read more »