Press releases

Read more:

Categories

Archive per year

Nanologicas valberedning utsedd inför årsstämman 2021

I enlighet med beslut på årsstämman den 28 maj 2020 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en har erbjudits att utse en representant att utgöra valberedning i Nanologica AB. De tre största aktieägarna eller ägargrupperna per den 30 september 2020 har utsett var sin representant så att valberedningen inför årsstämman 2021 består av följande tre ledamöter: Thomas Eldered (Flerie Invest AB) – ordförande Mattias Häggblom (Swedbank Robur

Read more »

Nanologica AB flyttas upp till Spotlight Next

Nanologica AB har godkänts för handel på segmentet Spotlight Next och kommer att handlas där från och med onsdagen den 4 november 2020. Spotlight Next är ett segment för bolag som är redo för nästa steg i sin tillväxtresa. Bolagen inom segmentet följer högre krav, ges ökad exponering och får en kvalitetsstämpel. Segmentet har skapats med en vision om att driva en miljö med en högre institutionell närvaro. ”Noteringen på Spotlight Next ger möjlighet till

Read more »

Utökat samarbete med växtskyddsföretag

Nanologica har tecknat avtal om ett fortsatt samarbete med det jordbruksföretag specialiserat på växtskydd som bolaget sedan tidigare arbetar med. Det utökade samarbetet syftar till att formulera ytterligare en ny aktiv ingrediens för växtskydd med hjälp av Nanologicas teknologi. Avtalsvärdet uppgår till cirka 1,3 MSEK. Nanologica ingick i september 2017 ett samarbetsavtal med ett globalt jordbruksföretag specialiserat på växtskydd, i syfte att förbättra formuleringar av aktiva ingredienser inom växtskydd. Avtalet har efter den initiala perioden

Read more »

Extended Collaboration with Crop Protection Company

Nanologica has signed an agreement for continued collaboration with the global agricultural company that Nanologica has been working with. The extended agreement includes the formulation of another new active ingredient for plant protection using Nanologica’s technology. The value of the agreement amounts to approximately MSEK 1,3.    In September 2017, Nanologica entered into an agreement with a global agricultural company specialized in crop protection, with the purpose of improving the formulation of an active ingredient

Read more »

Nanologica utökar teknologiplattform

Nanologicas patentansökan med titeln ”Porous particles for use in treatment, prevention and/or postponement of degeneration of neurons and glia” har publicerats. Genom patentet söker Nanologica utöka sin teknologiplattform med användandet av tomma porösa partiklar för behandling av bland annat neurodegenerativa sjukdomar. Patentet avser skydda idén att använda tomma porösa partiklar för att adsorbera ämnen i lösning. En applikation av teknologin är att förebygga och/eller fördröja nedbrytning vid bland annat neurodegenerativa sjukdomar (NDD) och därigenom bromsa

Read more »

Nanologicas patent godkänt i Europa

European Patent Office har beviljat Nanologicas patent med titeln ”A process for manufacturing porous silica particles loaded with at least one bioactive compound adapted for lung, nasal, sublingual and/or pharyngeal delivery”. Patentet skyddar bolagets teknologiplattform NLAB Spiro™ genom att ge ensamrätt på metoden för att tillverka partiklar som laddas med läkemedel för administrering genom bland annat inhalation. ”Det här patentet är en milstolpe för Nanologica och det är glädjande att vi nu har patentskydd i

Read more »