Press releases

Read more:

Categories

Archive per year

Nanologica’s collaboration project prolonged

The agreement between Nanologica and AstraZeneca for the evaluation of Nanologica’s pending patented technology applied to AstraZeneca materials has been extended. The evaluation of the NLAB Silica™ drug delivery platform started at the beginning of 2019. It has now been decided to prolong and expand this collaboration project. The extension of the project is regulated under the same feasibility agreement as signed in January 2019. This extension will further evaluate Nanologica’s platform for the purpose

Read more »

Flaggningsmeddelande

Nanologica AB informerar om att Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension har ökat sitt aktieinnehav till över 5% i Nanologica AB. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension har ökat sitt aktieinnehav i Nanologica AB till 881 576 aktier, motsvarande 5,3% av såväl kapitalet som rösterna, från tidigare 813 133 aktier, motsvarande 4,9%.   Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market.     För ytterligare information, vänligen kontakta: Andreas Bhagwani, vd Nanologica Tel: +46 70 316 17 02 eller e-mail:

Read more »

Start av process mot framtagande av studieläkemedel NIC-001

NIC-001 är Nanologicas sublinguala formulering av metoklopramid för behandling av gastroparespatienter. Processen med att ta fram läkemedel för den kliniska studien har nu startat. NIC-001 är en sublingual formulering av metoklopramid, vilket innebär att den är en tablett som placeras under tungan där den smälter. Läkemedlet tas då upp i kroppen via munslemhinnans ytliga kapillärer och når systemkretsloppet utan att passera magtarmkanalen. Gastroparespatienter har en sämre fungerande magtarmkanal och kan ha svårigheter att svälja på

Read more »

Start of process for preparing investigational medication for NIC-001

English translation   NIC-001 is Nanologica’s sublingual formulation of metoclopramide for treating gastroparesis patients. The process for preparing investigational medication for the clinical study has now started. NIC-001 is a sublingual formulation of metoclopramide, which means it is a tablet that is put under the tongue where it dissolves. The drug is absorbed through the mucous membrane beneath the tongue and diffuses into the capillaries after which it enters the venous circulation without passing the

Read more »

Förtydligande av information gällande kliniska studien för läkemedelskandidaten NIC-001

Enligt tidigare offentliggörande den 3 september 2019 kommer den kliniska fas II studien med NIC-001 att genomföras i Australien och ansökan om att få starta studien beräknas inlämnas under första halvåret 2020. Det pressmeddelande som idag skickades ut från Akademiska sjukhuset innehöll felaktig information. Professor Per Hellström, läkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala och professor i gastromedicin vid Uppsala universitet, kvarstår som senior medicinsk rådgivare till Nanologica för studien. En rättelse från Akademiska sjukhuset gällande

Read more »

Förändring av aktieinnehav för vd i Nanologica

Vd Andreas Bhagwani har via bolag sålt 48 483 aktier till COO Anna-Karin Renström och 48 483 aktier till CFO Eva Osterman, vilket kommer att framgå av rapportering till Finansinspektionen. Transaktionerna syftar till att kompensera för beslutat incitamentsprogram, som ej varit möjligt att genomföra som avsett. Antalet aktier motsvarar det antal optioner som de båda nyckelpersonerna skulle tilldelats inom ramen för beslutat incitamentsprogram, där underskott uppstått då antalet personer i ledande ställning ökat samtidigt som

Read more »