Press releases

Read more:

Categories

Archive per year

Nanologica to Participate in Partnering Against COVID-19

Nanologica will participate in the virtual partnering event Partnering Against COVID-19 on May 4 – 6. The aim of the event is to support the fight against COVID-19 and to accelerate global collaboration. Participating parties will consist of organizations working with solutions for COVID-19 testing, treatment and prevention. “In these difficult times, we are excited to take part of such an important event. Our inhalation technology is still in early stages but has the potential

Read more »

Uppdatering gällande Nanologicas studie med läkemedelskandidaten NIC-001

Nanologicas kliniska studie med läkemedelskandidaten NIC-001 för behandling av gastropares beräknas försenas, med anledning av utbrottet av COVID-19. Fokus läggs nu på pågående partnerprojekt samt att vidareutveckla inhalationsplattformen NLAB Spiro™. Nanologicas kliniska studie med läkemedelskandidaten NIC-001 för behandling av gastropares är planerad att under 2020 gå in i klinisk fas. Studien som är planerad att genomföras i Australien beräknas med anledning av utbrottet av COVID-19 att försenas. Efter att under februari ha genomfört en undersökning

Read more »

Nanologicas företrädesemission registrerad – omvandling av BTA till aktier

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Hongkong, Singapore, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Nanologica AB (publ) har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 26 mars 2020. Företrädesemissionen tecknades till 100 procent och innebar att bolaget tillfördes 55,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är den 20 april 2020. Avstämningsdag är onsdagen den

Read more »

Nanologica tillförs 55,4 MSEK i fulltecknad företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Styrelsen för Nanologica AB (publ) (”Nanologica” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den nyemission av aktier med företrädesrätt för Nanologicas aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 7 februari 2020 och som godkändes av extra bolagsstämma den 26

Read more »

Nanologica offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i Nanologica AB (publ) (”Nanologica” eller ”Bolaget”) har med anledning av den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 7 februari 2020 (”Företrädesemissionen”) upprättat ett prospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Offentliggörande av prospekt Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 10 mars 2020, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets webbplats

Read more »

Nanologica to Attend BIO-Europe Mar. 23-25 in Paris for Partnering Discussions

Nanologica will be attending BIO-Europe in Paris, Mar. 23-25, to meet with potential pharmaceutical partners regarding co-development and licensing of NIC-001, Nanologica’s drug candidate for treating gastroparesis, as well as seeking partnership for further drug delivery applications using NLAB Silica™ and NLAB Spiro™. Nanologica’s drug delivery platforms NLAB Silica™ and NLAB Spiro™ consists of nanoporous particles where APIs can be placed inside the pores. By loading the API into the particles, Nanologica can overcome several

Read more »