Press releases

Read more:

Categories

Archive per year

Test Material from Large Scale Production Delivered

The first samples of test material from the upscaling to large-scale production of Nanologica’s silica have been delivered. Upscaling to large-scale production of Nanologica’s silica started in July 2019. The silica is produced according to Nanologica’s proprietary methods at the contract manufacturer Sterling Pharma Solutions in the UK. The first samples of test material have now been delivered. ” It is very pleasing to having received the first test material from the large-scale production. This

Read more »

Inlösen av optionsprogram i Nanologica AB

Delar av Nanologicas optionsprogram 2018/21 har lösts in av optionsinnehavarna, vilket medför en ökning av antalet aktier i bolaget med 77 773 till 27 776 850 aktier. Aktiekapitalet ökar som en följd av detta med 31 886,93 SEK till 11 389 278,16 SEK.   Vid Nanologicas årsstämma den 31 maj 2018 beslutades om att inrätta ett incitamentsprogram om maximalt 484 883 teckningsoptioner för bolagets anställda. Varje teckningsoption ger rätten att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande

Read more »

Publication on Empty Particles for the Treatment of ALS

The publication “Empty mesoporous silica particles significantly delay disease progression and extend survival in a mouse model of ALS” has been published in Nature Research Scientific Reports, Nov 26, 2020. The publication relates to Nanologica’s patent application “Porous particles for use in treatment, prevention and/or postponement of degeneration of neurons and glia” that became public on Oct. 15, and demonstrates how empty porous silica particles has the potential of delaying the disease progression and extending

Read more »

Uppdatering gällande Nanologicas kliniska studie med läkemedelskandidaten NIC-001

Starten av Nanologicas kliniska studie med läkemedelskandidaten NIC-001 har flyttats fram ytterligare med anledning av COVID-19. Studien beräknas kunna starta tidigast efter sommaren 2021. Den kliniska studie som avsågs starta under årets tredje kvartal har flyttats fram ytterligare med anledning av COVID-19. Den fortsatta situationen med COVID-19 gör att det under rådande omständigheter är svårt att genomföra kliniska studier som tar sjukvårdsresurser i anspråk och som kräver att försökspersoner besöker sjukhusmiljö. Studien beräknas kunna starta

Read more »

Nanologicas valberedning utsedd inför årsstämman 2021

I enlighet med beslut på årsstämman den 28 maj 2020 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en har erbjudits att utse en representant att utgöra valberedning i Nanologica AB. De tre största aktieägarna eller ägargrupperna per den 30 september 2020 har utsett var sin representant så att valberedningen inför årsstämman 2021 består av följande tre ledamöter: Thomas Eldered (Flerie Invest AB) – ordförande Mattias Häggblom (Swedbank Robur

Read more »

Nanologica AB flyttas upp till Spotlight Next

Nanologica AB har godkänts för handel på segmentet Spotlight Next och kommer att handlas där från och med onsdagen den 4 november 2020. Spotlight Next är ett segment för bolag som är redo för nästa steg i sin tillväxtresa. Bolagen inom segmentet följer högre krav, ges ökad exponering och får en kvalitetsstämpel. Segmentet har skapats med en vision om att driva en miljö med en högre institutionell närvaro. ”Noteringen på Spotlight Next ger möjlighet till

Read more »