Press releases

Read more:

Categories

Archive per year

Nanologica gör riktad emission om ca 57,1 MSEK, Swedbank Robur Medica ny storägare med 9,0 procent

Nanologica AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av 5 539 815 aktier, motsvarande ca 57,1 MSEK till institutionella och kvalificerade privata investerare. I emissionen som blev övertecknad tecknar Swedbank Robur Medica aktier för ca 25,8 MSEK och blir därmed ny större ägare i Nanologica med ca 9,0 procent av aktiekapitalet. ”Emissionen tillför kapital som gör att vi kan accelerera våra tillväxtsatsningar inom flera områden, i syftet att etablera Nanologica som en betydande och lönsam

Read more »

Nanologica avser genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.  Nanologica AB (publ) avser att genomföra en nyemission om högst ca 5,5 miljoner aktier riktad till institutionella och kvalificerade privata investerare. Emissionslikviden ska användas till att accelerera utvecklingen av tillväxtdrivande projekt inom bolagets

Read more »

Nanologica får order värd 750 TSEK för den amerikanska marknaden

Nanologica har erhållit en första order från distributören AIC avseende analytiska kolonner för den amerikanska marknaden. Ordervärdet uppgår till cirka 750 TSEK. Nanologica ingick i mars ett distributionsavtal med American International Chemical LLC (AIC) för den amerikanska, kanadensiska och europeiska marknaden. Genom avtalet ska AIC marknadsföra och återförsälja Nanologicas produkter för analytisk kromatografi i USA, Kanada och Europa. Ordern som levereras under det andra kvartalet innebär ett första steg in på den amerikanska marknaden för

Read more »

Kallelse till årsstämma i Nanologica AB (PUBL)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2020 kl. 12.00 i Redeyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr, Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 maj 2020, och dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast måndagen den 25 maj 2020, under

Read more »

Förslag till förändring av styrelsen för Nanologica

Tomas Kramar och Anders Rabbe föreslås att vid årsstämman väljas in som nya styrelseledamöter i Nanologicas styrelse. Nuvarande styrelseledamot Hans Lennernäs har avböjt omval. Tomas Kramar är civilingenjör i kemiteknik från Lunds tekniska högskola och har 40 års erfarenhet av ledarskap i stora företag, men även i mindre startup-bolag. De senast fem åren har Tomas varit Sverige-vd för Siemens Healthineers och dessförinnan Sverige-vd för Siemens Healthcare Diagnostics. Tomas har även styrelseerfarenhet både som styrelseledamot och

Read more »

Nanologica to Participate in Partnering Against COVID-19

Nanologica will participate in the virtual partnering event Partnering Against COVID-19 on May 4 – 6. The aim of the event is to support the fight against COVID-19 and to accelerate global collaboration. Participating parties will consist of organizations working with solutions for COVID-19 testing, treatment and prevention. “In these difficult times, we are excited to take part of such an important event. Our inhalation technology is still in early stages but has the potential

Read more »