Press releases

Read more:

Categories

Archive per year

Studiedesign för Nanologicas fas IIa-studie inom gastropares fastställd

Nanologica meddelar idag att studiedesignen för fas IIa-studien av läkemedelskandidaten NIC-001 på gastroparespatienter har fastställts. NIC-001 är en omformulering av metoklopramid, en redan godkänd aktiv substans, där Nanologicas teknologiplattform nyttjas för att tillföra patienten den aktiva substansen via en, för indikationen, ny administrationsväg. Studien är en fas IIa cross-over explorativ studie på gastroparespatienter och syftar till att mäta mängden substans i blodet och jämföra gentemot den formulering som idag finns på marknaden. Prototypformuleringen har varit

Read more »

Nya slutkunder i Kina inom livsmedels- och läkemedelskontroll

Nyhetsbrev Nanologicas SVEA-kolonner finns nu hos ytterligare tre institut för livsmedels- och läkemedelskontroll i Kina. Det är Anhui Institute for Food & Drug Control, Tianjin Institute for Drug Control och Gansu Institute for Drug Control som nu använder Nanologicas analytiska kolonner i sin verksamhet, genom distributören Yunbo Technology (Beijing) Co:s försorg. ”Vi är väldigt glada över den start vårt samarbete med Yunbo i Kina har fått. Dels har nya slutkunder redan rekryterats, dels har överföringen

Read more »

Delårsrapport jan-sep 2018

FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen uppgick till 1 869 TSEK (198), varav tredje kvartalet 1 065 TSEK (190) Rörelsens kostnader uppgick till -18 763 TSEK (-20 468), varav tredje kvartalet -6 335 TSEK (-6 153) Resultatet efter skatt uppgick till -16 311 TSEK (-18 309), varav tredje kvartalet -4 881 TSEK (-4 858) Resultat per aktie var -1,64 SEK (-3,97), varav tredje kvartalet -0,29 SEK (-1,05) Likvida medel uppgick på balansdagen till 22 813 TSEK (5 804)

Read more »

Nanologicas valberedning utsedd inför årsstämman 2019

I enlighet med beslut på årsstämman den 31 maj 2018 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en har erbjudits att utse en representant att utgöra valberedning i Nanologica AB. De tre största aktieägarna eller ägargrupperna har utsett var sin representant så att valberedningen inför årsstämman 2019 nu består av följande tre ledamöter: Thomas Eldered (Flerie Invest AB via UBS Europe SE Luxembourg Branch) Angelique Angervall (Vega Bianca

Read more »

Ersättning för licensavtalet

Nanologica har erhållit en ersättning om 2 MSEK från licensavtalet med INIM Pharma, numera Vicore Pharma. Vicore avser använda Nanologicas teknologi i ett eller flera projekt. Som tidigare meddelats ingick Nanologica i maj ett licensavtal med INIM Pharma, avseende en del av sin teknologiplattform. Utbetalningen av ersättningen har triggats av att projektet nu har finansierats upp genom att Vicore Pharma förvärvat INIM Pharma och därefter genomfört en nyemission. Vicore Pharma har nu startat det projekt

Read more »

Nanologica expands its technology platform

One of Nanologica’s patent applications has today become public. Through the patent, Nanologica is seeking to strengthen and expand its technology platform by adding inhalation, among other, as administration route. The technology is in an early phase and is believed to be able to overcome some of the challenges surrounding administration of drugs through inhalation.  ”Inhalation interests us for several reasons. We see great potential in the reformulation of approved substances for finding more effective

Read more »