Press releases

Read more:

Categories

Archive per year

Nanologicas kund väljer annan teknik för kliniska studier

Den kund som utvärderat ett projekt med Nanologicas teknologi för kliniska studier har valt att fortsätta projektet på annat sätt. Nanologica undersöker därför andra vägar att kommersialisera projektet.  ”Vi har en bra formulering, den aktiva substansen skyddas inte längre av patent och vår kund siktar endast på vissa marknader. Därmed finns förutsättningar för oss att ta projektet vidare med en annan partner. Vi vill pröva om den vägen är framkomlig och kommersiellt intressant”, säger VD

Read more »

Första handelsdag för Nanologica på AktieTorget är den 30 oktober

Nanologica har under oktober genomfört en övertecknad nyemission som tillförde bolaget  30 MSEK före emissionskostnader. Efter emissionen har bolaget ca 360 aktieägare. Emissionen är nu registrerad och aktierna levererade till tecknarna vilket betyder att Bolaget nu står redo att notera aktien på AktieTorget den 30 oktober 2015. Aktiens handelsbeteckning kommer att vara NICA. Aktiens ISIN-kod är SE0005454873. ”Vi är mycket nöjda med utfallet i emissionen och vill hälsa alla nytillkomna aktieägare välkomna på den resa

Read more »

Nyemission i Nanologica AB (publ) övertecknades

NYEMISSIONEN I NANOLOGICA AB (PUBL) ÖVERTECKNADES Nanologicas nyemission inför listning på AktieTorget övertecknades och tillför bolaget 30,0 MSEK och ca 260 nya ägare. Preliminär första dag för handel på AktieTorget är den 30 oktober 2015. Nyemissionen om 22,0 MSEK som genomförs inför listning på AktieTorget tecknades till ca 150 procent. Det stora intresset medför att styrelsen beslutat att utnyttja hela övertilldelningsoptionen om 8,0 MSEK, vilket innebär att bolaget tillförs totalt 30,0 MSEK före transaktionskostnader, som

Read more »