Övriga pressmeddelanden

Läs mer:

Kategorier

Arkiv per år

RSS

Test Material from Large Scale Production Delivered

The first samples of test material from the upscaling to large-scale production of Nanologica’s silica have been delivered. Upscaling to large-scale production of Nanologica’s silica started in July 2019. The silica is produced according to Nanologica’s proprietary methods at the contract manufacturer Sterling Pharma Solutions in the UK. The first samples of test material have now been delivered. ” It is very pleasing to having received the first test material from the large-scale production. This

Read more »

Publication on Empty Particles for the Treatment of ALS

The publication “Empty mesoporous silica particles significantly delay disease progression and extend survival in a mouse model of ALS” has been published in Nature Research Scientific Reports, Nov 26, 2020. The publication relates to Nanologica’s patent application “Porous particles for use in treatment, prevention and/or postponement of degeneration of neurons and glia” that became public on Oct. 15, and demonstrates how empty porous silica particles has the potential of delaying the disease progression and extending

Read more »

Uppdatering gällande Nanologicas kliniska studie med läkemedelskandidaten NIC-001

Starten av Nanologicas kliniska studie med läkemedelskandidaten NIC-001 har flyttats fram ytterligare med anledning av COVID-19. Studien beräknas kunna starta tidigast efter sommaren 2021. Den kliniska studie som avsågs starta under årets tredje kvartal har flyttats fram ytterligare med anledning av COVID-19. Den fortsatta situationen med COVID-19 gör att det under rådande omständigheter är svårt att genomföra kliniska studier som tar sjukvårdsresurser i anspråk och som kräver att försökspersoner besöker sjukhusmiljö. Studien beräknas kunna starta

Read more »

Nanologica AB flyttas upp till Spotlight Next

Nanologica AB har godkänts för handel på segmentet Spotlight Next och kommer att handlas där från och med onsdagen den 4 november 2020. Spotlight Next är ett segment för bolag som är redo för nästa steg i sin tillväxtresa. Bolagen inom segmentet följer högre krav, ges ökad exponering och får en kvalitetsstämpel. Segmentet har skapats med en vision om att driva en miljö med en högre institutionell närvaro. ”Noteringen på Spotlight Next ger möjlighet till

Read more »

Utökat samarbete med växtskyddsföretag

Nanologica har tecknat avtal om ett fortsatt samarbete med det jordbruksföretag specialiserat på växtskydd som bolaget sedan tidigare arbetar med. Det utökade samarbetet syftar till att formulera ytterligare en ny aktiv ingrediens för växtskydd med hjälp av Nanologicas teknologi. Avtalsvärdet uppgår till cirka 1,3 MSEK. Nanologica ingick i september 2017 ett samarbetsavtal med ett globalt jordbruksföretag specialiserat på växtskydd, i syfte att förbättra formuleringar av aktiva ingredienser inom växtskydd. Avtalet har efter den initiala perioden

Read more »

Nanologica utökar teknologiplattform

Nanologicas patentansökan med titeln ”Porous particles for use in treatment, prevention and/or postponement of degeneration of neurons and glia” har publicerats. Genom patentet söker Nanologica utöka sin teknologiplattform med användandet av tomma porösa partiklar för behandling av bland annat neurodegenerativa sjukdomar. Patentet avser skydda idén att använda tomma porösa partiklar för att adsorbera ämnen i lösning. En applikation av teknologin är att förebygga och/eller fördröja nedbrytning vid bland annat neurodegenerativa sjukdomar (NDD) och därigenom bromsa

Read more »